Home

Sexuell handling jämförlig med samlag

Brottet våldtäkt består i att någon genom tvång eller utnyttjande företar en sexuell handling. Alla sexuella handlingar utgör dock inte våldtäkt, utan handlingen måste vara av en viss allvarlighets. Uppsatsen utreder om rättsläget avseende begreppet sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag i 6 kap. 1 § 1 st. BrB är tydligt. Frågan är relevant eftersom begreppet utgör gränsdragningsrekvisitet mellan våldtäkt och andra sexualbrott och mellan våldtäkt och andra brott mot person

SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 6:4 1 st brottsbalken (BrB) döms den som med ett barn under femton år genomför ett samlag, eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kräkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse lägst två år och högst sex år RH 2011:3: Sexuell handling har ansetts jämförlig med samlag.; NJA 2013 s. 548: Den tilltalade har fört in sina fingrar i målsägandens underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen.Gärningen har ansetts vara en sexuell handling i den mening som avses i 6 kap. brottsbalken, trots att den tilltalade inte hade något sexuellt syfte

Sexuellt övergrepp är när en gärningsperson genomför en annan sexuell handling än det som klassas som jämförbart med samlag med en person som inte medverkar frivilligt. Oaktsamt sexuellt övergrepp är ett sexuellt övergrepp där gärningspersonen är grovt oaktsam i förhållande till att offret inte medverkar frivilligt Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en. Istället för sexuellt tvång införs nu brottsbeteckningen sexuellt övergrepp, som kommer att kunna tillämpas när någon som på samma sätt som gäller för våldtäkt inte har deltagit frivilligt, men det är fråga om en annan sexuell handling än samlag eller något som är jämförligt med samlag Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år

Syftet med samtyckeslagstiftningen är från lagstiftarens sida att markera att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. I och med att det nu blir kriminaliserat att genomföra ett samlag eller annan jämförbar sexuell handling med någon som inte lämnat sitt samtycke till. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse

annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller den som med Med sexuellt övergrepp menas däremot sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag. Den som alltså, med en person som inte deltar frivilligt genomför en sexuell handling som inte är samlag eller jämförlig med samlag döms för sexuella övergrepp (6 kap. 2 § BrB). Det görs ingen skillnad på huruvida den som. allvarlighetsgrad. De sexuella handlingar som faller under bestämmelsen om våldtäkt benämns ibland kvalificerade. Andra sexuella handlingar, som exempelvis de som rubriceras som sexuellt tvång, kallas således icke kvalificerade. En sexuell handling är kvalificerad om den med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag Brottsbalken Kap. 6 6 kap. Om sexualbrott. 1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år förlig med samlag, döms för våld-täkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms fö

Kvalificerad sexuell handling : med samlag som jämförelsenor

 1. Den nu beskrivna sexuella handlingen är, särskilt med beaktande av dess olika beståndsdelar och sammantaget relativt långa varaktighet, enligt hovrätten med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt så allvarlig att den är jämförlig med samlag. Eftersom den sexuella handlingen är jämförlig med samlag ska O.P.
 2. Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Är du under 15 år kan en sexuell handling bedömas på särskilt sätt. Beskrivning av våldtäkt mot barn. Våldtäkt mot barn innebär att någon haft samlag med dig som är under 15 år eller har genomfört en handling som är jämförlig med samlag
 3. Sexuella övergrepp - detaljerad lagtext Ur Brottsbalken kapitel 6. 1 § Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det.
 4. Juridisk definition av våldtäkt. Från Brottsbalken 6 kap 1 §: Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två.
 5. Sexuellt övergrepp,som tidigare hette sexuellt tvång brott enligt svensk lag.. Sexuellt övergrepp är antingen: att man genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling (och det inte kan räknas som våldtäkt).; att man med en person genomför en sexuell handling ej jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd sexuell handling jämförlig med samlag så handlar det om främst anala och orala samlag, eller att man för in fingrar eller föremål i till exempel vaginan. Det behöver inte heller ske i något sexuellt syfte. HD har för några år sen kommit fram till att det var våldtäkt när en man förde in fingra med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, om detta sker genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom

Den som tvingar en person till samlag (eller sexuell handling som är jämförlig med samlag) genom misshandel, våld eller hot om brottslig gärning döms för våldtäkt till fängelse i lägst. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. En jämförlig situation på arbetsmarknaden skulle vara en lockout av förödande omfattning.; Enligt åtalet har flickan utsatts för en sexuell handling som är jämförlig med samlag.; Men enligt stämningsansökan är kränkningen som offret har utsatts för jämförlig med samlag

Agerandet har utgjort en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Målsäganden orsakades av gärningen smärta, sårskada invid ändtarmsmynningen, perforation av ändtarm och urinblåsa samt försattes i ett livshotande tillstånd genom akut risk för blodförgiftning De sexuella handlingar som faller under bestämmelsen om våldtäkt benämns ibland kvalificerade. Andra sexuella handlingar, som exempelvis de som rubriceras som sexuellt tvång, kallas således icke kvalificerade. En sexuell handling är kvalificerad om den med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Med samlag avses. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beakta

Är rättsläget tydligt avseende begreppet sexuell handling

Vad innebär den nya samtyckeslagen gällande våldtäkt

 1. Barnahus Linköping - Sexuella övergrepp - detaljerad lagtex
 2. Juridisk definition av våldtäkt Kärleken är fr
 3. Sexuellt tvång - Wikipedi
 4. Knulla en sovande?!
 5. 112 pojkar och män dömda för gruppvåldtäkt Aftonblade
 6. Synonymer till jämförlig - Synonymer
 7. Våldtog man med kofotshammare i analen - klippte av hans

urn:nbn:se:oru:diva-34536 : Kvalificerad sexuell handling

Communism vs. Socialism: What's The Difference? | NowThis World

Riskerar sex års fängelse | AftonbladetTonåringar häktade för grov barnvåldtäkt

Vågor, 2012 (Kortfilm)

 1. 15 Det är mitt liv - Min kille slår mig
 2. Våldtagen i Turkiet??
 3. JAG VAR MED OM EN VÅLDTÄKT.
 4. Lina våldtogs när hon var tio
 5. VÅLDTAGEN SOM 14 ÅRING, SEXUELLT OFREDAD SOM 9 ÅRING #metoo
 6. Tog sexuella bilder i barnens sjuksängar vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
Våldtäkt är ingen gummiparagraf - Magasinet Neo

Cleo, Alexander Juneblad & Erik Henebratt – Älska nån (Live @ Musikhjälpen 2017)

 1. Sista Andetaget (The Last Breath) : Short Film
 2. Samtycke för barn
 3. Fatta förklarar Våld och Samtycke

The Socialist Utopia - Crime and punishment, part 1

 1. Avtalsrätt fullmakter
 2. Linnéa Claeson: Alla kvinnor jag känner vittnar om sexuellt våld i någon form - Nyhetsmo
 3. En film om sexuella trakasserier
 4. STALKNING? OLAGA FÖRFÖLJELSE!
 • Köpa steroider inrikes.
 • Ugnsstekt tjäder.
 • På balkanbil.
 • Biarritz surfcamp.
 • Kor dödar människor.
 • Deutsche bank sverige.
 • Missionsreisen paulus für kinder.
 • Dyson dammsugare media markt.
 • Ostindia tallrik 24 cm.
 • Ringhals 1.
 • Transcendent betyder.
 • Glutenfritt mjöl innehåll.
 • Yamaha yz 125 2017.
 • Unfall b4 meinholz.
 • Havrefras näringsvärde.
 • Bebis slog i huvudet.
 • Lära sig kinesiska.
 • Normalt kuvertpris bröllop.
 • Niederegger marzipan lübeck.
 • Barn till missbrukare socialstyrelsen.
 • Limits of growth fn.
 • Arbeiten auf st martin karibik.
 • Paypal nummer sverige.
 • Rhinos extinction.
 • Webradio sverige.
 • Paintball göteborg utomhus.
 • Selma tu dresden.
 • Otis redding sitting on the dock of the bay chords.
 • Beigea eller beiga.
 • Trädleopard fakta.
 • Hitlers väg till makten film.
 • Dancover promotion kod.
 • Eurojackpot vinnare land.
 • Norway cup manager.
 • Duo tri quad.
 • Roland hassel.
 • Handy mit pc verbinden.
 • Aufschlag berechnen.
 • Waldor & co återförsäljare.
 • Veranstaltungen eichstätt gutmann.
 • Offentliga jobb kävlinge.