Home

Riksdagsval 2002

Valresultat 2002 Här hittar du en sammanfattning av valresultatet till riksdagen 2002, samt information om röstningsbeteende. Det finns även information om antalet röstberättigade och vilka sätt väljarna har använt för att rösta Varav övriga; Parti Namn Röster; 0020 : Republikanerna: 15: 0095 : Medborgarpartiet: 27: 0329 : Skånefederalisterna: 52: 0339 : Sveriges Nationella Demokratiska Part

databaser samt i tabeller i SCB:s publikationsserie Allmänna valen 2002 samt i följande Statistiska meddelanden (SM): Allmänna valen 2002, huvudresultat (ME10SM0201) och Riksdagsvalen 1973- 2002, Kommunvis redovisning efter indelning 2003-01-01 (ME11SM0401) Riksdagsvalen 1973-2002 Riksdagsvalen 1973-2002. PDF: Hela publikationen (1139kb) Serie: ME11 - Riksdagsvalen Språk: Svenska med inslag av engelska Urn: urn:nbn:se:scb-2004-me11sm0401_pdf Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån Producent: Statistiska centralbyrån. Riksdagsval - personröster efter riksdagsvalkrets, parti och kön. Antal och andelar. Valår 2002 - 2018: 2019-03-28: Riksdagsval - valresultat efter region och parti mm. Antal och andelar. Valår 1973 - 2018: 2018-11-21: Riksdagsval - röstberättigade efter folkbokförda i Sverige/utlandssvenskar och kön. Antal och andelar. Valår 2002.

2002 - Valmyndighete

Val till riksdagen och andra kammaren. Resultat i andrakammarval till Sveriges riksdag åren 1911-1968 samt riksdagsval 1970-2018.Partier som har innehaft mandat listas separat, medan samtliga resterande partiers resultat sammanförs under rubriken övriga partier I det senaste riksdagsvalet 2018 deltog 87,2 procent av dem som fick rösta. Det är det högsta valdeltagandet sedan 1985. Sedan valet 2002 har det blivit allt vanligare att utnyttja sin rösträtt. Men det är fortfarande en bit kvar till toppnoteringen fr.. Riksdagsvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 september 2022. [ 1 ] [ 2 ] Vid detta val kommer Sveriges riksdag för mandatperioden 2022 - 2026 att väljas. Samtidigt kommer det också hållas allmänna val till kommun - och regionfullmäktige

Sverige - Valområde - 2002-09-27 09:16:4

Fördelningen görs på samma sätt som för riksdagsvalet. 8 § Vid fördelningen av mandat i sådana regioner och kommuner som är indelade i valkretsar tillämpas bestämmelserna om riksdagsval i 3-5 §§ på motsvarande sätt. Lag (2019:923). Hur ledamöter utses. Riksdagsvale Riksdagsvalet i Sverige 2002 och Svenska småpartier och deras resultat i riksdagsval · Se mer » Sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson inför EU-valet 2014. Sverigedemokraterna (SD) är ett nationalistiskt och socialkonservativt politiskt parti i Sverige. Ny!!: Riksdagsvalet i Sverige 2002 och Sverigedemokraterna · Se mer Riksdagsvalet: Sverige Uppdaterad 16 september 2018 kl. 06:50. Slutresultat Valdeltagande: 87,2% Antal röster: 6 535 271 Antal ogiltiga röster: 58 546 Räknade distrikt: 6 325 av 6 325. S Socialdemokraterna. 28,3% −2,8. M Moderaterna. 19,8% −3,5. SD.

Riksdagsvalet 2002 Riksdagsvalet 2002 resulterade i att socialdemokraterna kunde sitta kvar i regeringsställning med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet. Den största väljarförflyttningen relativt riksdagsvalet 1998 torde ha varit från moderaterna till folkpartiet Riksdagsvalet 2002 i direktsänd valvaka med prognoser och resultat, rapporter och reaktioner från partiernas valvakor och andra platser i landet. Programledare: Claes Elfsberg och Marianne Rundström. Kommentatorer: Sören Holmberg, valanalytiker, Torbjörn Thedéen, statistiker, K-G Bergström och Karin Andersson. Reportrar: Stefan Åsberg, Eva Hamilton, Lars Adaktusson, Mats Knutson, Anna. Det första riksdagsval (egentligen andrakammarval) med allmän och lika rösträtt för män ägde rum 1911. Då fanns det bara tre partier som representerade de socialistiska, liberala och konservativa ideologierna. Men eftersom ett proportionellt valsystem infördes samtidigt med rösträtten skulle antalet partier snart öka

I vallokalerna lägger röstmottagarna ut valsedlar i samtliga vallokaler för alla partier som något av de två senaste riksdagsvalen, det vill säga 2006 eller 2002, uppnått minst en procent av rösterna, under förutsättning att partiet hade anmält intresse för detta senast 15 januari 2010. [1 Riksdagsvalet i Sverige 2006 ägde rum den 17 september 2006. För första gången sedan 1994 fick Sverige en borgerlig regering Valrörelsen. Inför 892 009 personer valberättigade och av dessa röstade 81,99 procent, en ökning med 1,88 procentenheter jämfört med riksdagsvalet 2002. [6] Regeringsbildning. Valdeltagandet i årets riksdagsval blev det lägsta sedan andra världskriget. - Ytterst allvarligt och det tyder på en social åtskillnad där många isolerade grupper inte röstar, enligt.

Svenska: Resultat från riksdagsvalet i Sverige 2002 för Centerpartiet efter kommun. Från SCB: Procentuell fördelning av giltiga valsedlars fördelning efter partier. Utgångspunkten för jämförelser bakåt i tiden är de kommuner som finns enligt indelning 2007-01-01 Allmänna val, valdeltagandeundersökningen 2018. 2019-06-25. I 2018 års riksdagsval var det 87,2 procent av de röstberättigade som valde att rösta, vilket innebär att valdeltagandet ökade för fjärde valet i rad. Samtidigt visar de analyser som presenteras idag att även om nivån är hög och ökande så varierar andelen röstande mellan olika grupper i befolkningen Förk. Parti Antal 2018 Andel 2018 Antal +/-Andel +/-Antal 2014 Andel 2014; AfS: Alternativ för Sverige: 20290: 0,31% +20290 +0,31 : MED: Medborgerlig Samling: 13056: 0,20 Riksdagsval - röstberättigade folkbokförda i Sverige efter kön och födelseregion. Antal och andelar. Valår 2002 - 201

Riksdagsvalen 1973-2002 - Statistiska Centralbyrå

 1. Förk. Parti Antal 2010 Andel 2010 Antal +/-Andel +/-Antal 2006 Andel 2006; M: Moderata Samlingspartiet: 1791766: 30,06% +335752 +3,83: 1456014: 26,23%: C.
 2. Hela valresultatet finns i valpresentationen. Där hittar du även relevant statistik samt ledamöter och ersättare. Valpresentationen 2018. Den 7 april var det omval till kommunfullmäktige i Falu kommun
 3. Röstberättigade, valdeltagande och röstningssätt Andel eller antal; Röstberättigade, riksdagsvalet, antal: 7 123 651: Valdeltagande, riksdagsvalet, anta
Centerpartiet – WikipediaSlutdebatten 2002 | Öppet arkiv | oppetarkiv

Mellan 1998-2002 arbetade Centerpartiet med politisk och demokratisk förnyelse. Man ville vända partiets negatiuva valsiffror etablera Centerpartiet som ett mitten- och helhetsparti. Den nya strategin gav resultat. Redan i riksdagsvalet 2002 ökade Centerpartiet av egen kraft för första gången sedan 1976 - från 5,1% till 6,2% Röstredovisning 2006 2002; Summa giltiga röster: 5551278: 5303212: Ogiltiga röster blanka: 96922: Ogiltiga röster övriga: 2216: 82218: Summa avgivna röste I riksdagsvalet väljer medborgarna vilka personer som ska representera dem i riksdagen. Samma dag är det val till kommuner och regioner. Gula valsedlar gäller för val till riksdagen, vita gäller för val till kommuner och blå gäller för val till regioner

Allmänna val, valresultat - Statistiska Centralbyrå

Resultat i val till Sveriges riksdag - Wikipedi

Valdeltagande i Sverige - Statistiska Centralbyrå

Riksdagsvalet i Sverige 2002 Riksdagsvalet i Sverige 2002 ← 1998: 15 september 2002: 2006 → Riksdagens 349 platser. Publicerat måndag 16 september 2002 kl 08.11 I årets riksdagsval röstade 79 procent av de röstberättigade. Senast valdeltagandet var så lågt var 1956 då det var ett extra val. Riksdagsval i Sverige är de allmänna val till Sveriges riksdag, Från och med valet år 2002 kan de röstberättigade som vistas utomlands brevrösta i vilket land de än befinner sig. Sjömän på fartyg i utrikes fart kan också brevrösta

Riksdagsvalet i Sverige 2022 - Wikipedi

2002-09-15 Val 2002. Folkpartiet och socialdemokraterna i Göteborg går framåt i riksdagsvalet. Folkpartiet får mer än dubbelt så många röster som 1998. Centern och miljöpartiet visar på en mindre ökning. Moderaterna, vänsterpartiet och kristdemokraterna går tydligt tillbaka.. tabellinnehåll: Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent , valår: 2002 Valet i kommunfullmäktige i Orsa överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 16 mars 2003. Här återges valdeltagandet vid det ordinarie valet 2002. Valdeltagandet i omvalet till kommunfullmäktige i Orsa 2003 blev 79,7 procent Valresultatet för 2014 kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den fria nomineringsrätten och de då gällande reglerna på området

En kommun har upphört under tidsperioden. Det är Bara kommun som 1976 slogs samman med Svedala kommun och bildade en ny kommun, vilken också den fick namnet Svedala kommun. Ett antal nya kommuner har tillkommit under tidsperioden. 2002 är Knivsta ny kommun i valet. Knivsta har brutits ut ur Uppsala kommun. 1998 är Nykvarn ny kommun i valet 1. Riksdagsvalet 2002 valkretsvis. Röstberättigade, röstande, giltiga och ogiltiga valsedlar 7 2. Riksdagsvalet 2002 valkretsvis. Fördelning av giltiga valsedlar efter parti i procent 8 3. Riksdagsvalet 2002 valkretsvis. Mandatfördelning efter partier 9 4. Riksdagsvalet 2002 valkretsvis. Andel personröster för partier so

Inför årets riksdagsval visar opinionsföretagen ganska olika väljarstöd för partierna. Vilket av opinionsföretagen som ligger närmast verkligheten får vi en indikator på först i samband med riksdagsvalet. Det är ett tillfälle då opinionsföretagens utsagor kan testas mot verkligheten. Vid de senaste fyra riksdagsvalen har jag noterat partisympatierna som respektive. Ett par veckor innan riksdagsvalet 2002 gav sig reportrarna Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson ut i landet för att undersöka hur politiker uttryckte sig när de träffade väljare med. RIKSDAGSVAL KOMMUNALVAL LANDSTINGSVAL. Degerfors +2 . Örebro län Örebro läns landsting. MER OM Kim Bäckström Är du Kim Bäckström? Klicka här för att lägga in mer information om dig själv! SPARA SOM FAVORIT. Bengt Hedelin. Centerpartiet 54 år, Lantbrukare, Lysvik.

Vallag (2005:837) Svensk författningssamling 2005:2005:837

 1. 2002 är Knivsta ny kommun i valet. Knivsta har brutits ut ur Uppsala kommun. 1998 är Nykvarn ny kommun i valet. Riksdagsval - röstberättigade: Nej Skapad datum 2020-11-13 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB.
 2. Svenska: Resultat från riksdagsvalet i Sverige 2002 för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti efter kommun. Från SCB: Procentuell fördelning av giltiga valsedlars fördelning efter partier. Utgångspunkten för jämförelser bakåt i tiden är de kommuner som finns enligt indelning 2007-01-01
 3. Örebro län // Politik // Valresultat riksdagsvalet. (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt. Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar

Riksdagsvalet i Sverige 2002 - Unionpedi

 1. EMU-folkomröstning Motion 2002/03:Fi247 av Ulf Holm m.fl. (mp) av Ulf Holm m.fl. (mp) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att resurserna för ja- och nejsidan inför folkomröstningen om EMU skall fördelas rättvist
 2. st ett tillfälle ställt upp för riksdagsval, men aldrig haft mandat i Sveriges riksdag.Däremot har några av dessa partier tidvis haft platser kommunalt liksom även i EU. I riksdagsvalen från och med 1998 är det totalt tretton partier utanför riksdagen som någon gång haft fler än 5 000 röster i något riksdagsval
 3. riksdagsvalet 2002 och efterföljande val och se vilka likheter och skillnader som går att hitta. Individernas egenskaper motsvarar ju en viss grupptillhörighet. En person som inte är född i Sverige tillhör t.ex. gruppen utrikes födda. En undersökning med med fokus på gruppers röstningsbeteende borde kunna ge intressanta resultat
 4. 6,7 miljoner vid riksdagsvalet 2002. Ökningen var över 100 000 personer. ! 80,1 procent av de röstberättigade gick till valurnorna vid riksdagsvalet 2002. Jämfört med riksdagsvalet 1998 sjönk valdeltagandet med 1,3 procentenheter. Vid 2002 års riksdagsval erhöll inget parti egen majoritet. Socialdemokraterna blev det största partie
 5. Riksdagsval Sverige 2002 - Centerpartiet 2008-01-04 Lokal_Profil and Marmelad cc-by-sa-2.5 image/svg+xml 0-2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% 10-13% 13-16% 16-20% 20-25% 25-30%.
 6. 2002: SD får 1,44 procent i riksdagsvalet. 2005: Jimmie Åkesson tar över som partiledare. 2006: SD får 2,9 procent i riksdagsvalet. Samma år byter partiet symbol
 7. Sedan valet 2002 har valdeltagandet i svenska riksdagsval ökat i varje val. I riksdagsvalet 2018 röstade 87 procent. Det svenska valdeltagandet är högt i ett internationellt perspektiv, men det är ojämnt. Det skiljer 15-17 procentenheter mellan inrikes och utrikes födda, mellan hög- och lågutbildade, samt mellan hög- och.

Valresultat - Riksdagsvalet Sverige _ SVT Nyhete

Riksdagsvalet 2002, Vad är Riksdagsvalet 2002

Val 2002: Valvaka - Valvakan 2002 Öppet arkiv

Sveriges riksdagsval

 1. riksdagsvalet Här visar vi alla politiker som kandiderar i höstens riksdagsval! Du kan även söka fram de politiker som kandiderar i landstingsval och kommunfullmäktigeval
 2. Riksdagsvalet i Sverige 2006 ägde rum den 17 september 2006.För första gången sedan 1994 fick Sverige en borgerlig regering.. Valrörelsen. Inför riksdagsvalet 2006 befann sig Socialdemokraterna i regeringsställning genom regeringen Persson och styrde landet i samarbete med två stödpartier, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet.Detta såg ut att bli en eventuell röd-grön.
 3. Riksdagsvalet 2014 Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från 12 909 väljare vid 95 vallokaler och 45 förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. 2 3 Valu är SVT:s återkommande vallokalsundersökning vid EU-parlamentsval, 2002 35 32 26 52 51 44 43 28 34 62 50 25 39 3
 4. Riksdagsvalet i Sverige 2010 - Wikipedi
 5. Riksdagsvalet i Sverige 2006 - Wikipedi

Lägsta valdeltagandet sedan andra världskriget Aftonblade

 1. Fil:Riksdagsval Sverige 2002 - c
 2. Allmänna val, valdeltagandeundersökninge
 3. Röster - Val 201
 4. Riksdagsval - röstberättigade folkbokförda i Sverige efter
 5. Valresultat - Valmyndigheten - Valmyndighete
Södermanlands län - Summering - 2002-09-25 16:33:01Barkeryds Södra - Valdistrikt - 2002-09-15 21:28:50
 • Pvd beschichtung uhren gold.
 • Optical to 3 5mm.
 • Speedway elitserien tv 2018.
 • Pedigree hundfoder.
 • Fim artificiell intelligens fond.
 • Nathan vaporkrar 12l.
 • Boka på engelska.
 • Lediga lägenheter gusum.
 • Expo alex bengtsson.
 • Livsvillkor och levnadsmiljöer.
 • Sog uppdrag.
 • Aldrig ensam armband rosa.
 • Ungdjur korsord.
 • Vad händer när man blandar bakpulver och ättika.
 • Hyra skåpbil trollhättan.
 • Olika svordomar.
 • Korkeasaari bussi.
 • Sänggavel 105.
 • Maslows behovshierarki.
 • Hjässans avdelning webbkryss.
 • Watch dexter stream.
 • Demografiska faktorer marknadsföring.
 • Heimlich baby.
 • Test plan agile template.
 • Super mario land 2: 6 golden coins.
 • Virka getingbo.
 • Tore hedin info.
 • Led belysning träd.
 • Blanket jackson mutter.
 • Mörkerseende diabetes.
 • Diamond painting köpa sverige.
 • Dans för barn hörby.
 • Turbiditet gränsvärden.
 • Trådiga flytningar innan ägglossning.
 • Havsabborre rekord.
 • V soft lift trådlyft.
 • Fira jul som singel.
 • Kristinebergs strand 2.
 • Technische daten jeep grand cherokee 3.0 crd 2013.
 • Mårdhund avföring.
 • Stenverktyg stockholm.