Home

Statistik könsfördelning universitet

Tabell 1.25 - Professorer vid universitet och högskolor ..

Tabell 1.25 - Professorer vid universitet och högskolor, könsfördelning. År 2018. Statistikdatabasen. Hem; Hitta statistik; Våra tjänster; Dokumentation; Lämna uppgifter; Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2019-12-17. Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Det går enbart att visa en termin i taget. Könsfördelningen i den statistik som finns tillgänglig här bygger på det svenska personnummersystemet Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2019-12-17 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Könsfördelning i procent: procent Etablerad ställning, andel: procen Statistik: Könsfördelning bland olika befattningar vid Tekniska högskolan. Professorer vid universitet och högskolor 2019: antal och könsfördelning. Professorer inom naturvetenskap 2020. Antal antagna studenter på Tekniska högskolan, Linköpings universitet 201 Stockholms universitet ska varje institution och enhet med fler än tio anställda upprätta en Jämn könsfördelning (7,8, 9 § § Jämställdhetslagen) Könsdiskriminering Registreringar på grundkurser i statistik ht 2007, kvinnor i % inom parentes ht 07 ht 0

Söka antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet

Ser man på statistik av lärare till grund- och gymnasieskolan som utexaminerades år 2011 ser fördelningen ut som följer. (Också från SCB.) Förskola: 96% kvinnor. Grundskola: 80% kvinnor. Gymnasieskola: 59% kvinnor. Att det skulle vara ett problem pratas det inte om dock Befolkningens utbildning och sysselsättning 2018. 2020-06-16. Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet. Det är en större andel av den högutbildade delen av befolkningen som förvärvsarbetar, än den med lägre utbildning

Tabell 3.33 - Examinerades från universitet/högskola ..

1. Fakta och statistik: Genuskurs för kursassistenter ..

 1. Här hittar du utbildningar inom Statistik, Eftergymnasialt, Distans. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen! Gör en intresseanmälan - så kontaktar utbildaren dig. Lycka till med ditt studiesökande
 2. Detta är en inledande kurs i statistik. Kursen innehåller metoder för att beskriva ett datamaterial, grundläggande sannolikhets- och fördelningsteori, konfidensintervall och hypotesprövning samt en kort inledning till regressionsanalys
 3. QS World University Rankings. Quacquarelli Symonds World University Rankings produceras av Quacquarelli Symonds och brukade publiceras i Times Higher Education tills deras samarbete bröts efter publiceringen av 2009 års statistik. Den övergripande rankingen omfattar cirka 500-600 placeringar medan rankingen inom Life Science & Medicine omfattar färre placeringar
 4. UKÄ:s årsrapport 2015 visar att personalen på svenska lärosäten blir allt mer välutbildad. Antalet anställda med forskande och undervisande uppgifter ökar och könsfördelningen inom denna grupp jämnas ut. Däremot finns det löneskillnader mellan kvinnor och män
 5. University of California Submenu for University of California. UC Study Center i Lund Statistiken styr vår syn på en rad företeelser och utgör ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom samhällsplanering, ekonomi, teknik samt hälso- och sjukvård. Kursens innehåll
 6. Statistik 2A. Kursen utvidgar och fördjupar de kunskaper som inhämtats i Statistik 1. Kursen innehåller metoder för att analysera och tolka samband, såväl linjära som icke-linjära, mellan två eller flera kvantitativa och kvalitativa variabler, med hjälp av regressionsanalys
 7. Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby

Könsfördelning på universiteten (SCB) : swede

På tal om Lika villkor presenterar statistik gällande anställda och studenter vid Linköpings universitet (LiU). Med ett axplock av statistik från år 2012 redovisas bland annat antalet kvinnor respektive män i ledande poster och i olika befattningsgrupper, löner för män respektive kvinnor i olik Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier ANSTÄLLDA VID LINKÖPINGS UNIVERSITET • Könsfördelningen vid LiU totalt, under 2015, är jämn med 51 procent kvinnor och 49 procent män. • Inom fakulteter och inom olika befatt - ningar föreligger det frekvent en ojämn könsfördelning (även om det förekom - mer jämn könsfördelning inom vissa områden)

Karlstads universitet arbetar målmedvetet för att åstadkomma en jämnare könsfördelning på de utbildningar, där män respektive kvinnor är i betydande majoritet. Regeringens uppdrag är mycket tydligt formulerat och lärosätet ska i varje årsredovisning till utbildningsdepartementet redogöra för sitt arbete och de resultat det har uppnått Statistik, Högskola / Universitet, Distans. Här hittar du utbildningar inom Statistik, Högskola / Universitet, Distans. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen! Gör en intresseanmälan - så kontaktar utbildaren dig Statistik - ett sätt att beskriva verkligheten Johan Andersson valde Statistikerprogrammet vid Örebro universitet efter tips från vänner. Statistik är som att lägga pussel utan att veta hur det ska se ut Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2019-06-10. Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2019

Våra seminarier är jämställda! - Energiföretagen Sverige

Forskningsarbetet i statistik bygger på en kombination av matematiska sannolikhetsteoretiska begrepp och datorbaserade metoder. Forskningen vid Örebro universitet är speciellt inriktad på statistisk slutledning, medicinsk statistik, epidemiologi, ekonometri och metoder för urvalsundersökningar inom officiell statistik Statistik kan förenklat sägas bestå av beskrivande (=deskriptiv) statistik och analytisk statistik (Figur 1). Figur 1. I sort sett alla projekt med kvantitativ ansats (projekt som samlar in sifferdata) börjar med att presentera beskrivande statistik på något sätt. Ofta kan det vara deltagarnas medelålder och könsfördelning

Statistik - hur ser det ut i Sverige? JämO för ingen egen statistik. Däremot ger Statistiska Centralbyrån vartannat år ut publikationen På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet som visar aktuella siffror inom nästan alla samhällsområden uppdelat på kvinnor och män Statistik som vetenskap handlar om att utveckla metoder för att genomföra statistiska undersökningar och sedan analysera resultaten. När du studerar statistik får du lära dig att samla in, bearbeta, analysera och dra slutsatser från data

Främja jämn könsfördelning Främja en jämn könsfördelning . Enligt lagen ska arbetsgivaren främja en jämn könsfördelning inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner i sin verksamhet. Exempel på relevanta yrkesgrupper är; professor, forskare, lektor, biträdande lektor, doktorand, adjunkt och administratör 7.5 högskolepoäng | Grundnivå | Dagtid | Malmö | MA250A | Statistik En forskarutbildning ger en mycket stark grund i den framtida arbetsmarknaden där alltmer kompetens i dataanalys efterfrågas. Forskarutbildningen i statistik vid Uppsala universitet tillhandahåller både en breddning och en fördjupning i den statistiska kompetensen med färdigheterna i moderna statistiska metoder och forskningsområden Statistik ingår på olika utbildningsprogram antingen som obligatoriskt eller valfritt ämne. Du kan också läsa statistik som fristående kurs. Statistik kan utgöra huvudämne i såväl Filosofie kandidatexamen som Ekonomie kandidatexamen (samt t.o.m. 2015 dito magisterexamina)

Befolkningens utbildning - Statistiska Centralbyrå

Programmet ger kunskaper om statistiska metoder för att analysera och tolka datamängder. Statistiker jobbar inom många olika områden: med miljö- och klimatfrågor, utvärdering av hälso- och sjukvård, marknadsanalyser eller opinionsundersökningar för att bara nämna några. Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet Denna rapport publicerades 13 november 2020 och redovisar läget för covid-19 till och med vecka 45 (2 - 8 november) Statistik Vadå jämställdhet? Varför är ni så arga för? Vi lever ju i ett modernt samhälle, tjejerna har det minst lika bra som killarna! Och kvinnor slåss faktiskt också. Det är uttalanden som kan vara svåra att svara på, även för folk som är övertygade feminister

ANTAGNINGSSTATISTIK

Jönköping University is an international university in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations Könsfördelningen var likartad mellan ålders­grupperna, med undantag för våldtäkt mot barn under 15 år, där andelen brott mot män/pojkar (14­ %) var större än i övriga ålders­grupper. Våldtäkt mot vuxna 18 år eller äldre. Av de anmälda våldtäktsbrotten 2019 utgjordes 5 040 brott av våldtäkter mot vuxna (18 år eller äldre)

Ny docent i statistik: Shaobo Jin 2020-10-07 Docenturnämnden vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet beslutade fredag 18 september 2020 att anta filosofie doktor Shaobo Jin som docent i statistik

University of California Submenu for University of California. UC Study Center i Lund Stipendier för utlandsstudier Submenu for Stipendier för utlandsstudier. Erasmus+ Studieavgiften för Statistik: Tidsserieanalys är 12 500 SEK. Information för... Alumner Arbetsgivare Donatorer / bidragsgivare Leverantörer Medarbetare. Bara ett fåtal yrken har jämn könsfördelning, enligt nya uppgifter som Du&jobbet kan redovisa i det nya numret. Kvinnor jobbar mest med andra kvinnor, män med andra män. Av de 30 största yrkena i Sverige är det bara tre som har en jämn könsfördelning (40-60 procent av vardera könet) Statistik könsfördelning. Dela Publicerat onsdag 7 augusti 2002 kl 05.00 Statistiken är behandlad av SCB för Sveriges Radios räkning.. Naturen reglerar könsfördelningen. 6:28 min. Varje torsdag svarar kunskapspanelen från Göteborgs universitet på lyssnarnas frågor. I Sveriges Radio P4 Göteborg

Med hjälp av statistik och intervjuer med medarbetare och företagsrepresentanter har Allbright kartlagt jämställdheten och mångfalden hos några av Sveriges största techbolag. Resultaten är särskilt oroväckande då techbolagen sitter på stor makt att forma vårt framtida samhälle Grundkurs 1 STAA31 (1-15 hp) i statistik ges varje termin på helfart i Lund. Kursen består av dessa delmoment: Statistiska grundbegrepp (7 hp) Momentet inleds med beskrivande statistik, något om index och demografi. Inledande sannolikhetslära, några diskreta sannolikhetsfördelningar samt normalfördelningen avslutar. Statistiska metoder.

Statistiska Institutione

 1. Statistik- standardisering. Hej! Jag skulle behöva hjälp med att lösa följande uppgift: I en kommun dog ett år 124 män i tumörsjukdomar. Dödligheten i tumörsjukdomar i det omgivande landstingsområdet redovisas i forma av dödsantal det vill säga antal döda i tumörsjukdomar per 100 000 män per år (se tabell i bild
 2. Statistiken innefattar både de engelskspråkiga programmen, till vilka man ansöker via University Admissions Finland, och de finsk- och svenskspråkiga programmen, som är en del av högskolornas gemensamma ansökan
 3. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har förstärkt sin rättsvetenskapliga kompetens genom att utse Pernilla Rendahl Nyhet - 5 november 2020 Information hjälper unga bostadsköpare fatta bättre ekonomiska beslu
 4. Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, (Statistiken efter 2005 tar inte med uppgifter om födelseland, Texas A&M University, USA. Läs också.
 5. Aaltos webbplatser begär att cookies ställs in på din enhet. Vi använder cookies för att berika och anpassa din användarupplevelse. Cookies låter oss veta när du besöker våra webbplatser, hur du interagerar med dem och vilket innehåll du besöker så att vi kan anpassa din upplevelse på webbplatsen, inklusive att erbjuda dig relevantare innehåll och reklam
 6. Kontakta oss. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080 220 07 LUND 046-222 00 00 info@ehl.lu.s
 7. Riksidrottsförbundet statistiksamling Idrottsrörelsen i siffror publiceras varje år och beskriver idrott och idrottsrörelsen utifrån en rad olika områden. Områden i Idrottsrörelsen i siffror Idrott och motion Föreningsidrott Barn- och ungdomsidrott El..

Det saknas statistik för könsfördelning - Universitetslärare

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningarna lämnas av studierektor Jessica Franzén, tfn 08-16 29 86, jessica.franzen@stat.su.se SLU erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är intresserad av att läsa vidare på universitet. Vi har program på grundnivå, avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka inom en rad spännande ämnesområden Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma. Utlandsstudier. Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till masterutbildning finns efter genomförd kandidatutbildning Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt säkra livsmedel. Veterinärens uppgifter i samhället har förändrats och utvecklats på grund av allt mer öppna gränser

Statistikdatabas: Högskolan i siffror - UKÄ - granskar

398 Lediga Statistiker jobb på Indeed.com. en sökning. alla jobb Följande utgör en lista över högskolor och universitet i Sverige.Listan är grupperad efter lärosäten med staten som huvudman, enskilda utbildningsanordnare samt lärosäten med mellanstatlig huvudman. Inom de två första grupper är lärosätena indelade i universitet, högskolor med examensrätt inom forskarutbildning samt övriga högskolor Ny statistik har släppts från Statistiska centralbyrån (SCB) som visar hur många procent inom olika yrken som består av män respektive kvinnor. Många yrken har en jämn könsfördelning, medan många andra har en väldigt ojämn sådan

Start Forskningsoutput Extremt sned könsfördelning bland naturvetenskapliga profess... Extremt sned könsfördelning bland naturvetenskapliga professorer - Natfak satsar på nya lektorat för kvinnor. Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.s Något om beskrivande statistik 1. Inledning I de flesta sammanhang krävs fakta som underlag för att komma till rimliga slutsatser eller fatta vettiga beslut. Exempelvis kan det på ett företag ha uppstått diskussioner om att det förekom-mer könsdiskriminering, som yttrar sig i att kvinnor har lägre löner än män. Det kan då vara rim Statistik 2014. Totalt beviljades 3 Anledningen till att könsfördelningen för ansökningar till infrastruktur inte är inräknad i ovanstående siffror är att bidragen inte går till enskilda forskare utan till verktyg som ska vara en resurs för forskare från universitet och högskolor i hela landet Statistik rörande byggande SCB Boende, byggande och bebyggelse. Statistiska centralbyrån sammanställer svensk statistik insamlad av olika statistikansvariga myndigheter. Boverkets öppna data. Här finns Boverkets öppna data som alla fritt kan använda för att t.ex. ta fram statistik. Materialet baseras på.

Statistik. Read in English Skriv ut. Dela. Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn. Lyssna. Antagningsstatistik för program och kurser. På Universitets- och högskolerådets statistiksidor kan du se antagningsstatistik för utbildningar vid alla universitet och högskolor i Sverige Statistik över åldersfördelningen. Här finns ett dokument med statistik för 2020 att ladda ner. De olika bladen innehåller olika typer av statistik: Medelålder per domstol; Andel per åldersgrupp (18-44 år, 45-64 år och 65 år och över) Könsfördelning per domsto Statistikens kvalitet. Generellt sett är statistiken om graviditeter, förlossningar och nyfödda av god kvalitet och bortfallet begränsat. Statistiken omfattar cirka 96 procent av alla förlossningar i landet. Särskilda ansträngningar görs för att hämta in fullständiga uppgifter om dödfödda och neonatalt avlidna barn Projektet har under det senaste året samarbetat med Chalmers, Göteborgs universitet och idrottsföreningar i Göteborg. Nytt masterprogram för framtidens transporter Chalmers startar nu ett masterprogram som ska rusta framtidens ingenjörer för transportbranschens kommande omställning

Utbildning - Statistiska Institutione

 1. ering för sin
 2. Lunds universitet har licens för statistikprogrammet SPSS som finns att få tag på via Studentportalen. Vill man använda statistikprogrammet R så finns det att ladda ner gratis från nätet. Repetera statistik
 3. STIMA är en avdelning för statistik och maskininlärning som tillhör institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Det gör oss unika i Sverige, och vi ser oss gärna som Sveriges modernaste statistikavdelning med tydlig fokus på forskning och undervisning inom modern dataanalys, prediktion och beslutsfattande under osäkerhet
 4. Statistik över ätstörningar i Sverige. Ätstörningar i Sverige ser ut att öka och bli allt vanligare. Hur många som är drabbade är dock svårt att veta då de flesta inte söker vård. Enligt en ny undersökning så svarade var femte tjej att de lider av någon typ av ätstörning
 5. Statistik och fakta om jämställdhet. jamstalld.se. På program med jämn könsfördelning går 28 procent av kvinnorna och 26 procent av männen. Elever som började gymnasieskolan hösten 2011 och som fullföljt utbildningen inom 4 år sefter svensk och utländsk bakgrund
 6. Den ojämna könsfördelningen kan förklaras med att svenska kvinnor förvärvsarbetar i betydligt högre utsträckning än i andra länder. - Många gör traditionella val vad gäller yrke och det är svårt för oss att påverka, säger Boel Callermo, projektägare för projektet Kvinnors arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket driver på regeringens uppdrag sedan fem år tillbaka
 7. T1 - Remissyttrande: Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) AU - Olsson, Katarina. PY - 2016. Y1 - 2016. KW - Remissyttrande. KW - Comments on official report. M3 - Övrigt. ER - Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.s

Video: Statistik - könsfördelning bland olika befattningar vid

statistik. Kursen ger fördjupade kunskaper om olika ekonometriska metoder som används för att etablera och kvantifiera samband mellan ekonomiska variabler. Även programmering ingår som kursmoment. Behörigheter och urval Förkunskarav Göteborgs universitet Box 10 GRG is a digital platform that integrates academic and non-academic information sources. The main objective with the gateway is to enhance knowledge of, and research on global processes and their impact on contemporary society

På denna sida hittar du lönestatistiken för Uppsala universitet. Lönerna anges i kr/månad. Statistiken var senast uppdaterad 2020-09-01. Längre ner på sidan under Hitta rätt i statistiken finns förklaringar om hur statistiken ska tolkas.. Nedan är lönestatistik för samtliga lärar- och forskaranställningar sorterat på de tre olika vetenskapsområderna Statistik kvinnor och män. IT- och telekombranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer Om du har fler frågor, hör av dig till: Camilla Hahn (föredragande) disciplin@liu.se tel 013-28 58 02 . Tove Henriksson Jarl (föredragande) disciplin@liu.s

Utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner; Kurser på forskarniv Stockholms universitet En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk

Kollegiet har publicerat sin uppdaterade statistik avseende könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser. Statistiken som är per den 10 juni 2017 visar att andelen kvinnor i börsbolags styrelser fortsätter att öka Historia.se Portal för historisk statistik (Stockholms universitet) SCB Historisk statistik Svensk ekonomisk statistik. EH.Net Resurser inom ekonomisk historia, bl a historisk statistik (Economic History Society) Nästa: Finansiell statistik >> Last Updated: Jul 21, 2020 1:17 P Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling rapporterar tentamensresultat på kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, statsvetenskap och fackspråk. Matematiska institutionen rapporterar resultaten i statistik. En gång per år får Du en studiemeritförteckning där alla studieresultat finns förtecknade Statistik för 2010; Räddningstjänsten Östra Götaland. Besök Albrektsvägen 150, Norrköping. Post Albrektsvägen 150, 602 39 Norrköping. Växel 010-480 40 00. Fax 010-480 41 79. E-post info@rtog.se. Följ oss på: Sök på sidan: Sök. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats

Se statistik för din InfoGlue-webb. Du som är webbplatsansvarig (WPA) - och är bekant med Google Analytics Infoglue Användarstöd är en del av IT-avdelningen vid Uppsala universitet. Vi finns på förvaltningen, Segerstedshuset, Dag Hammarskjölds väg 7. Genvägar in i supportwebbplatsen. Arbeta i Infoglue Nedanstående gäller enbart för dig som påbörjade dina studier innan HT16, för övriga gäller SU:s lokala examensbeskrivningar. Se Examina och examensarbeten.. För att uppnå kandidatexamen i matematisk statistik krävs 180 hp, varav 90 hp inom huvudområdet matematisk statistik inkluderande ett kandidatarbete om 15 hp. Till huvudområdet räknas förutom kurser i matematisk statistik.

LiU i siffror - Linköpings universitet

 1. Statistik om covid-19. Om statistiken. Statistikämnen. Statistikdatabas. Om statistikdatabasen. För utvecklare. Publiceringskalender. Öppna jämförelser. Statistikdatabas. In English Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården
 2. ator Jonas Björk. Målgrupp Forskarstuderande vid medicinska fakulteten i början av sin forskarutbildning
 3. Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också
 4. Institutionen för matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers är med ca 200 anställda en av de största matematiska institutionerna i Norden. Inom institutionen finns tre avdelningar, Algebra och geometri, Analys och sannolikhetsteori samt Tillämpad matematik och statistik
 5. Frågan är om den jämna könsfördelningen medfört att man har uppnått jämställdhet även kvalitativt sett? Den kvalitativa aspekten av jämställdhet syftar till att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter, synpunkter, värderingar och livsvillkor tas tillvara och får påverka utformningen och utvecklingen av verksamheten och organisationen

Linköpings universitet Om mig. Sedan 2008 innehar jag den strategiska professuren i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och är chef för HIC, Centrum för Hälsoinformatik.Från 2012 - 2016 var jag även programdirektor för det internationella Masterprogrammet i Hälsoinformatik vilket är ett gemensamt program med Stockholms universitet och institutionen för Data- och Systemvetenskap I regeringskansliet varierar könsfördelningen med typ av posi-tion. Ministrarna är till 41 procent kvinnor, medan två tredjedelar av statssekreterarna är män. Stabschefer och politiskt sakkunniga är jämnt fördelade, medan pressfolket är kvinnodominerat, dock inom ramen för vad som officiellt betraktas som jämställt. 19 Statistik om våldtäkt och sexualbrott på Brå:s webbplats . (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Stockholms universitet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid..

 • Skanne dokumenter til pc.
 • Fotoshop free download.
 • Philips led armatur.
 • Första skridskoklubben.
 • Ptsd behandling stockholm.
 • Klassisk tiramisu.
 • Rika svenska efternamn.
 • Höst aktiviteter förskola.
 • Perugia calcio laguppställning.
 • Election senate usa.
 • Sarah jessica parker age.
 • Kvar att leva på äldreboende.
 • Krokodil australien.
 • Ek betydelse.
 • Trapprenovering stepkit.
 • Kopparmynt aes.
 • Parkhaus rosenheim.
 • Sveriges tråkigaste stad 2018.
 • Ubisoft.
 • Läromästare dressyr säljes.
 • Crescent barncykel 16 tum.
 • Blomkålssoppa utan grädde.
 • Mastercard ung swedbank.
 • Putzfrau schwarz beschäftigen strafe.
 • Xact utdelning.
 • Google plus users.
 • Storlien vandring.
 • Hermods stockholm kontakt.
 • Icehouse primitive man.
 • Värdelös.
 • Ronaldo statistik.
 • C vitamin hudvård.
 • Nikon d3200 review.
 • Fifa women's world cup 2019.
 • Östrogen biverkningar.
 • Bomburswe youtube.
 • Distortion köpenhamn 2018.
 • Space invaders original.
 • Havana club fanartikel.
 • Vårdnadsutredning mall.
 • Geomatikk uppsala.