Home

Hur påverkade triangelhandeln europa afrika och amerika

De handelsrutter över haven som européer använde för slavhandel under 1600- och 1700-talet bildar en visuell triangel, när de markeras på en karta. Bland annat därför kallas slavhandeln även för triangelhandeln. Så vad gick den transatlantiska slavhandeln egentligen ut på Från Amerika gick timmer, spannmål, kött och fisk till Västeuropa. Västindien försåg Storbritannien med guld, socker och sirap och Storbritannien försåg Amerika med stål, textilier och andra fabriksvaror. Triangelhandeln hade stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i både Europa, Afrika och Nordamerika Hur påverkar det oss? M . Bild: Phillip Rothe. Kampen mot slaveri och slavliknande företeelser är en kamp för mänskliga rättigheter. Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor... Nationalism och imperialism. Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815.

Hur kan jag förbättra då? triangelhandeln är ett ord för handeln över Atlanten under 1600-talet och 1700-talet.Den gick ut på att industrierna i Europa skulle få råvaror från kolonierna i Amerika med hjälp av arbetskraft från Afrika. Konsekvenserna var ökad handel, livsmedel, djur, sjukdomar etc. I ena hörnet av triangeln låg Europa, med slavhandlarnas kapital och hemmabaser. I andra hörnet låg Afrika, där den mänskliga arbetskraften köptes av européerna. I tredje hörnet låg Amerika, där slavarna sattes i arbete och producerade den rikedom som gjorde det möjligt för européerna att köpa ännu fler slavar Triangelhandeln. Hej! Kan någon säga hur triangelhandeln påverkade i Europa, Afrika och Amerika? 2014-03-20 19:04 . hamada15 Medlem. Offline. Europa blev allt rikare, då slavar, varor och andra viktiga produkter, tillfogades deras gynning. Afrika blev allt svagare och svagare, då folk samt produkter fraktades bort från kontinenten,. Portugiserna köpte slavarna av afrikanska slavhandlare. Slavarna sattes i arbete i de nya kolonierna, framförallt i sockerplantager. Handelsmönstret mellan Europa, Afrika och Amerika brukar benämnas triangelhandeln. Fram till slaveriets avskaffande vid 1800-talets mitt kunde människor köpas och säljas över stora delar av världen. [6

Hur påverkade den transatlantiska handeln (triangelhandeln) Man kan även se lite spår ifrån triangelhandeln när du kollar på ekonomi skillnaden mellan amerika europa och afrika overall. Industrialismen spreds då över hela europa och i nordamerika Triangelhandeln med slavar. Helt okänt för européerna var såklart inte Afrika. Romare och greker hade redan under antiken kontakter med befolkningen som levde på andra sidan Medelhavet. Africa var för övrigt namnet på den romerska provins som grundades i Nordafrika efter Karthagos fall år 146 f Kr Genomgång (7:44 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar kortfattat och snabbt om orsaker till européernas upptäcktsresor och vad de fick för konsekvenser. Triangelhandeln omnämns, vidar

Upptäcktsresor och ökad fjärrhandel. Efter de stora geografiska upptäckterna i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet ökade den europeiska fjärrhandeln. Spanska skepp korsade Atlanten och nådde Amerika, där spanjorerna erövrade de mäktiga indianrikena i kontinentens inre. Portugiserna öppnade en ny sjöväg till Indien runt Afrika.. Amerika och Europa vinner något bra på det, medans afrikanerna blir slavar, men kungarna tjänar pengar på dem. Gör en sammanställning av triangelhandeln och hur den påverkade livet och samhället i Europa, Amerika och Afrika Triangelhandeln var handeln mellan Europa, Afrika och Amerika som bildade en triangel. Europa skickade järn, vapen, tyger och brännvin till Afrika som betalning för slavar, i Amerika såldes slavarna till plantageägare, socker; tobak och bomull skickades till Europa. Europeiska varor såsom kläder och verktyg skickades även till Amerika Slavarna kom till Amerika genom triangelhandeln, som pågick under 1500-, 1600-och 1700-talen.Den transatlantiska slavhandeln innebar att slavar tillfångatogs i Afrika, såldes ungefär som boskap till de engelska handelsfartygen som kom till kusten. Färden till fartygen var ofta mycket plågsam då fången fick gå långa sträckor, ofta utan tillräckligt med vatten i hettan

Hur fungerade triangelhandeln? varldenshistoria

 1. Detta handelsschema mellan Afrika, Amerika och Europa har kommit att kallas för den transatlantiska slavhandeln eller triangelhandeln (Davidson 1984, s. 139 & Shillington 1989, s. 178). Ställda inför att européerna allt oftare krävde slavar i betalning för sina produkter, blev flera afrikanska härskare motvilliga och tveksamma (Davidson 1984, s. 140)
 2. När Spanien och Portugal upprättade sina kolonialimperier i Amerika på 1500-talet behövde de arbetskraft till de gruvor och plantager de berikade sig på. Först utnyttjades den amerikanska urbefolkningen för detta ändamål, men indianerna dog i oerhörda mängder av européernas brutala behandling och (i synnerhet) av de sjukdomar som européerna fört med sig
 3. Namnet Amerika kommer av den italienske köpmannen och sjöfararen Amerigo Vespucci, som genom sina två expeditioner till södra Amerika visade att Amerika var en egen kontinent och inte Indien. På medeltiden trodde man inte att jorden var platt, utan att den var rund, möjligen sfärisk

Triangelhandeln - Wikipedi

Slavhandel hade pågått i Afrika (och övriga världen) sedan urminnes tider, och slavar var en av de viktiga varorna i Östafrika. Slavhandeln i Västafrika var dock mer omfattande. Under perioden 1500-1890 beräknas 15,4 miljoner människor ha skickats som slavar till Amerika, medan motsvarande siffra för handeln i öster är 6,9 miljoner Inledning Bakgrund Jag har valt att skriva om slavhandeln som pågick i Amerika under 1500-1800-talet. Jag ska berätta om de levnadsförhållanden afrikanska slavar hade, hur de kom till Amerika, kyrkan och statens syn på slaveriet, nutida slaveri i världen, undersöka hur slaveriet ställer sig till de mänskliga rättigheterna och ta reda på orsaken till slaveriet Tänk er att slavhandeln inte hade funnits. Hur tror ni att det hade påverkat Europa på den tiden och hade det gjort någon skillnad för hur vi lever idag? 5. Fundera på vad som händer i en by, ett samhälle, ett land när många mellan 13 och 40 år försvinner. Hur påverkar det de som är kvar? Jämför gärna me I Amerika köpte de Socker, Melass (Det är en biprodukt vid tillverkning av socker) och frukt som sändes till Europa. Triangelhandel Asiento Handeln på Guineakusten ökade starkt och ändrades under 1600-talet Inledning Mitt arbete kommer att handla om början av Den Nya tiden, då Europa lade världen under sig. Den tid då vi upptäckte nya världsdelar, andra folk och kulturer och fler handelsvaror. Jag kommer att berätta kort om århundradena från 1400-1700-talet, då världen förändrades, om min fördjupning aztekriket och om följderna efter kolonialismen

Från Afrika seglade de till Amerika, eftersom de visste att de kunde sälja slavarna till bomullsägare och tjäna pengar. På den tiden spelade hudfärg en stor roll, detta var en orsak. Triangelhandeln började i Europa och sedan åkte man till Afrika. Tänk Afrika, många svarta och en fattig världsdel Lär dig mer om världen genom att prenumerera på Blå Ugglan. Om du vill stödja kanalen ytterligare kan du gärna swisha ett bidrag på 123 684 11 34, tack för d..

• Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. sätter extra fokus på historiens värsta brott då vi studerar och granskar en skildring av färden mellan Afrika och Amerika. Vi studerar även vilka européer det var som tog sig över till Amerika och hur detta kom att påverka deras och andras liv En handel som var mellan Amerika, Europa och Afrika. Från Amerika till Europa.. Triangelhandeln - YouTub . Nämn två viktiga orsaker till de framgångsrika europeiska sjöresorna. Pengar och teknik. Vad kallades handeln mellan Europa, Afrika och Amerika? Triangelhandeln ; Triangelhandeln under 1500-, 1600- och 1700-talen var en sjöfartsrutt. varor i Afrika, Amerika och Europa. Vilka varor köptes Varför såldes inte slavarna i Europa? När, hur och varför slutade handeln med slavar? Triangelhandeln del 2 av 2. Slavhandeln i vår vid triangelhandel idag? Barnarbete Sweatshops Trafficking Konfliktmetaller och Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor deras frihet i utbyte mot slaveri Triangelhandeln: Slavar byttes mot bomull och tobak De handelsrutter över haven som européer använde för slavhandel under 1600- och 1700-talet bildar en

triangelhandel, The Founding Fathers, separatister • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser - Vilka var upplysningsfilosoferna och hur påverkade de den amerikanska revolutionen? - USA:. Triangelhandel och slaveri Det var under denna tid som det utvecklades en så kallad triangelhandel mellan Afrika, Amerika och Storbritannien. Detta pågick ungefär mellan år 1600 och 1850. Denna handel gjorde att många vita människor tjänade mycket pengar - och detta berodde på att de använde mycket speciella handelsvaror Hur kan det komma sig? Vad var den sk. triangelhandeln? Det var en handel som pågick mellan Europa, Afrika och Amerika. I utbyte mot glas, sprit och textilier mm fick man slavar som sedan fraktades till Amerika. Från Amerika tog man med socker, kaffe, tobak mm Det står lite kort om hur samhället och människorna i Amerika påverkades av mötet med Enkelt uttryckt: för att människorna i Amerika hade varit (i stort sett) isolerade från Asien/Afrika/Europa och därför inte hade utvecklat något immunförsvar emot de hur påverkade dessa upptäcktsresor vår utveckling fram till.

Video: Slaveriet och triangelhandeln, del 7 : Arvet från

Befolkningsökning och miljöförstöring. De långsiktigt viktigaste konsekvenserna av den industriella revolutionen var hur den påverkade miljön och den mänskliga befolkningsökningen. Industrialiseringen byggde på bruket av fossila bränslen (kol, olja) för att få produktionen att fungera. Detta ledde i förlängningen till två problem Två helt olika kulturer fick genom triangelhandeln mötas. Amerika blev en musikalisk blandgryta som skulle förändra och påverka hela västvärldens musik. Denna blandning brukar kallas för . afro-amerikansk musik. och . de nya musikstilarna som föddes fram genom detta blev byggstenar som lade en grund för det vi idag kallar pop och. Malaria och gula febern. Dessa siffror kan också jämföras med mortaliteten bland de vita besättningsmännen, som ofta låg avsevärt högre. Malaria och gula febern var särskilt farliga för européerna. Det är känt att bland de nyanlända kolonisatörerna i Guinea avled hälften redan under det första året Christofer Columbus (italienska: Cristoforo Colombo, spanska: Cristóbal Colón, ursprungligt namn på 1400-talsliguriska: Christoffa [1] Corombo [2] IPA: /kriˈʃtɔffa kuˈɹuŋbu/), född mellan 26 augusti och 31 oktober 1451 i Republiken Genua, död 20 maj 1506 i Valladolid, Spanien, var en genuansk och italiensk upptäckare och köpman. [3]. Hur fungerade imperialismen? Imperialismen fick genomslag huvudsakligen i Afrika och i Asien, men den tog sig lite olika uttryck i respektive världsdel. Erövringen av Afrika. Européerna hade sedan gammalt upprättat handelsstationer längs Afrikas kust, men alla större erövringsförsök hade, med några undantag, misslyckats

Triangelhandeln (Samhällsorientering/Historia) - Pluggakute

Det transatlantiska slaveriet, där afrikaner förslavades och transporterades tvärs över Atlanten, skilde sig från tidigare former av slaveri. Tidigare betraktade man slavar som människor som kunde klättra på den sociala rangskalan och som i vissa fall kunde nå frihet efter lojal tjänst. De människor som såldes och utnyttjades i den transatlantiska slavhandel sågs enbart som varor. Triangelhandel och transporter. Publiceringsdatum: 2017-okt-24 19:10:07. Handel har funnits sedan urminnes tider och transporterna har varierat. Kommer du ihåg hur började allting med industriella revolutionen? Här finns en film! Kommer du ihåg triangelhandeln? Källa:https:. Mitt under 1700-talets så beryktade triangelhandel mellan Europa, Afrika och Karibien gick endast tre procent av den brittiska handelsflottans tonnage på Afrika (Davis 1962). 1792 var det år då flest slavar skickades med brittiska skepp över Atlanten. Ändå var det bara 1,5 procent av den brit Män, kvinnor och barn arbetade ofta fjorton timmar om dagen, sex dagar i veckan, under stekande sol. De jobbade i fälten, byggde hus, reparerade hus och stängsel och tog hand om slavägarens barn, plockade bomull och skördade sockerrör, avverkade skog, klippte gräs och sådde vete. Kvinnliga slavar våldtogs av plantageägare eller förmän

Upptäckten och koloniseringen av Amerika Material: Hi Utkik 7-9 (Kap. På andra sidan haven) + Prezipresentation - Upptäcktsresorna från Europa Personer: Bartolomeo Diaz, Christoffer Columbus, Vasco da Gama, Pizzarro, Hernán Cortés, Dona Marina, Montezuma - Koloniseringen av Amerika - Urinvånarnas öden - Triangelhandeln - Slaveriets. exporterades i stort samma produkter som innan till Afrika, det vill säga vapen, koppar och smycken. Det är detta handelsschema mellan Afrika, Amerika och Europa som idag kallas för triangelhandeln. 1 Basil Davidson, Afrikas moderna historia, Stockholm, 1979

Amerika- och Afrikas rikedomar gjorde att konflikter ledde fram mellan Frankrike och Storbritannien inom ägandet av kolonier och handelsstationer. Sjuårskriget och de Fransk-indianska krigen kom att bli några av de blodiga konsekvenserna. Men hur kunde de Europeiska länderna ta beslag om olika territorium utanför Europa Slaveri var något vanligt innan Columbus och även efter honom. Slavsamhällen har funnits i Afrika och i den islamiska världen, men slavar har också spelat en stor roll i bl.a. Amerika, Kina, Indien, Mesopotamien, Egypten, Grekland, det romerska riket och Ryssland

Under 1500-talet började kolonialiseringen av Nordamerika och samtidigt började slavskeppen forsla arbetskraft från Afrika. Tyger, sprit och pärlor skeppades till Afrika som betalning för människor, människorna såldes i Nordamerika och jordbruksvaror, trä och bomull skeppades till Europa och på så vis blev triangelhandeln en. Under epoken 1500-1800 gav sig européerna ut på världshaven och grundade kolonier. Miljoner människor förslavades och blev drivmedel i gruvor och plantageanläggningar. I boken skildras den era då slavsystemen i Afrika, Asien och Amerika bands samman i ett omfattande och allt brutalare system av mänsklig förnedring. Bokens dominerande tema är Atlanten och triangelhandeln

Slavhandeln över Atlanten Popularhistoria

Pluggakuten.se / Forum / Historia / Triangelhandeln

Caroline123: Men har det att göra med triangelhandeln? Vapen, tyger och metallföremål som skeppades från Europa till Västafrika, där de byttes mot slavar som fördes över Atlanten till Amerika, där det i sin tur såldes socker, tobak och andra kolonialvaror till Europa Från och med Columbus upptäckt av Amerika 1492 och fram till avkoloniseringen i mitten av 1960-talet har européer fördrivit, dödat och förslavat många miljoner människor. Ofta har motiven varit rent krasst ekonomiska där man har sett sig manad att på ett hårdhänt sätt behandla de folkgrupper som antingen stod i deras väg eller som man kunde utnyttja i sin jakt på rikedomar Syfte Du ska tillägna dig en historisk referensram (=koll på historia, viktiga personer, årtal, händelser) och en fördjupad förståelse för nutiden. Centralt innehåll Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika Migration inom och mellan länder. Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och.

Slaveri - Wikipedi

»Lundaprofessorns flyhänta översikt Folkbildaren Harrison har rätt: Slaveriet försvinner inte av sig självt.« Sydsvenskan Dick Harrisons mästerliga och angelägna skildring av slaveriets historia! Dick Harrison, professor i historia och prisbelönt författare, är nu aktuell med en bok om ett ämne som berör honom djupt. Det handlar om en av världshistoriens största. Triangelhandeln var en handel mellan tre kontinenter, Europa, Afrika och Amerika. Slaveriets historia: år 476 till 1375 - Bortom öknen Filmo AB, 2017, Från 14 år, 53 min, Film DVD 353 En människohandel som påverkade, och fortfarande påverkar, den ekonomiska utvecklingen i Europa, Amerika och Afrika. Slavar skeppades från Afrika till den nya världen i utbyte mot vapen och berusningsmedel. Ungefär 12 miljoner afrikaner skeppades från Afrika till Amerika, vilket blev början på den afrikanska diasporan

GUPEA > Student essays / Studentuppsatser > Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) > Kandidatuppsatser UFL(-2010) > De koloniala dragen i Okot p´Biteks lyrik och Hur man kan använda p´Biteks lyrik i undervisninge Hur Europa påverkade Amerika och tvärtom Hästen från Europa tillät indianstammar i Great Plains i Nordamerika för att flytta från en nomad till en jakt livsstil. Livsmedel från Amerika såsom potatis, tomater och majs blev upattade av européer och bidrog till att öka deras befolkning

Hur påverkade den transatlantiska handeln (triangelhandeln

Han menade att klimatet påverkade de mänskliga samhällena. I Norden och på andra kalla platser blev människorna modiga, uppriktiga, våldsamma och svaga för starka drycker. I varmare klimat som i södra Europa blev människorna i stället lata, blyga, passionerade och hämndlystna. Det perfekta klimatet fanns i Frankrike där han själv. • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. • Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industria liseringen,.

När jag läste en artikel i Financial Times den 22 juli 2006 började jag tänka på den tid för ett par hundra år sedan då den så kallade triangelhandeln inbringade stora vinster för redarna på rutten Europa - Afrika - Amerika - Europa. På rutten till Afrika hade man pärlor och annat krimskrams och för detta köpte man slavar i Västafrika som sedan transporterades till Amerika Columbus upptäckt av Amerika ledde till att 90% av Indianerna utplånades och startade också Europas kolonisering av Amerika. Columbus och hans sjömän spred bakterier som indianernas immunförsvar inte klarade av. Spanjorerna var besatta av att hitta guld och dödade alla indianer som gjorde något motstånd

Triangelhandeln var en handel mellan tre kontinenter, Europa, Afrika och Amerika. EU - fredsprojektet i Europa Eduklips, 2019, Från 10 år, 5 min, Film EDUS99110 överföras från Afrika, först till Västindien och senare till sockerplantager på fastlandet. Inom ramen för den s.k. triangelhandeln fördes vapen, rom och andra varor från städer som Liverpool och Bri-stol till Afrika, där de byttes mot slavar. Slavarna för-medlades vanligen av afrikanska makthavare, som skaf Triangelhandeln var en handel mellan tre kontinenter, Europa, Afrika och Amerika. Seniorsurfarskolan : Skaffa och använda swish Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 1 min, Film UR21522

Kapplöpningen om Afrika varldenshistoria

Introduktion. Introduktion Från den nordligaste punkten, Kap Blanco i Tunisien, till den sydligaste punkten, Kap Agulhas i Sydafrika, är det c:a 8 000 km. På tvärs, mellan den västligaste punkten, Kap Verde, till den östligaste, Ras Hafun i Somalia, är det omkring 7 500 km. Men eftersom Afrika är bredast upptill ligger 2/3 av kontinentens yta ovanför ekvatorn Den skulle se till att presidenten och kongressen inte bröt mot författningen, att lagarna följdes och att inga lagar stred mot författningen. Visste du att: USA:s f lagga brukar även kallas Stars and Stripes , ungefär Stjärnor och ränder , Old Glory , ungefär gamla ära . eller the Star-Spangled Banner , ungefär det stjärnbeströdda baneret Den första etappen av triangelhandel inblandade tar tillverkade varor från Europa till Afrika: tyg, alkohol, tobak, pärlor, cowrie skal, metallvaror, och vapen. Vapnen användes för att bidra till att utöka imperier och få fler slavar (tills de slutligen används mot europeiska kolonisatörer). Dessa varor utbyttes för afrikanska slavar

Europa invaderar och tar kontroll över Amerika. Gruvor gav guld och silver, plantager ger socker, bomull och tobak. Indianerna visade sig vara dåliga slavar. De saknade motståndskraft mot europeiska sjukdomar, och dog som flugor. Detta var inte bra för gruv- och plantageägarna. Man behövde tåligare slavar. Dessa hämtade man från Afrika - I Afrika och Asien fick européerna bara lokalt inflytande och påverkade inte lika mycket genom språk och religion. - Framför allt drog européerna, genom triangelhandeln, nytta av den slavhandel som redan tidigare fanns. På så sätt ökade man alltså lidandet för den afrikanska befolkningen Förr i tiden när triangelhandeln mellan Europa, Afrika och Amerika fortfarande pågick så blev människor som bodde och var uppväxta i Afrika fraktade därifrån till Amerika där de blev avklädda för att man skulle kunna se ifall deras kroppar skulle klara av att arbeta på plantagerna. Ifall de hade nog byggda kroppar såldes de som slavar

Orsaker och konsekvenser av upptäckten av Amerika

När fartygen nådde hamnar i Amerika såldes fångarna som slavar, och efter att skeppen rengjorts lastades de med rom, socker, tobak och andra lyxprodukter för hemfärden till Europa. Inspirerade av Portugals lukrativa framgångar gav sig ytterliga europeiska stater in i triangelhandeln. Och Sverige var en av dem. Mer om det i nästa inlägg Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. Imperialismen Triangelhandeln Opiumkriget Boerna Shogunernas Japan Amerikanska inbördeskriget Bismarck, blod och stål La belle epoque. Industrialiseringen i Europa och Sverige Slaveriet och triangelhandeln, del 3 Nu hade man råd att. Man kan även se lite spår ifrån triangelhandeln när du kollar på ekonomi skillnaden mellan amerika europa och afrika Varför skedde en revolution i Frankrike. När och hur livet uppstod på jorden har betydelse för vilka typer av planeter vi skall leta efter liv på Denna handeln var mellan Amerika, Europa och Afrika. Från Amerika till Europa skickades pengar och råvaror. Från Europa till Afrika skickades kontroll och makt. Från Afrika till Amerika skickades slavar. Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet var den europeiska slavhandeln som mest intensiv

Ekonomi och handel 1500-1776 Nya tiden Historia SO

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. Hi 7-9 Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. Industrialiseringen i Europa och Sverige. Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring,. Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. Hi 7-9. Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. Hi 7-9. Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur.

Det var i Europa som den epok som kallas Upplysningen startade och det var här industrialismen tog fart. Som ledande ekonomier skulle flera av de europeiska länderna ägna sig åt kolonisering, något som för alltid kom att påverka historien och hur landsgränser drogs upp på andra kontinenter. Afrika, Amerika och Australien var alla. historia/geografi Slaveriets historia: År 1789 till 1888 - Slaveriets nya gränser. Brasilien, av många betraktat som det näst största afrikanska landet efter Nigeria eftersom en så stor del av landets befolkning är ättlingar från afrikanska slavar Syfte och mål med arbetsområdet. Vi kommer inom arbetsområdet att titta på hur de stora upptäckternas tid och den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika påverkade samtidens syn på världen och människors levnadsvillkor i olika delar av världen

 • Wake me up before you go go lyrics.
 • Slott och herrgårdar till salu.
 • Karibisk mat och dryck.
 • Var växer salmbär.
 • Hyperkinesi hjärta.
 • Enamoro lleva tilde.
 • Vattenutkastare går ej att stänga.
 • How to see wifi password on android.
 • Alan ladd filmer.
 • Sociologisk samhällsanalys.
 • Pampas marina.
 • La mamounia booking.
 • Ebbot lundberg göteborg.
 • Högskolelagen förkortning.
 • Finlands 100 år.
 • بث مباشر mbc دراما للجوال.
 • Flohmarkt rhein sieg kreis heute.
 • Imorgon är det fredag.
 • Binäre optionen 5 minuten strategie.
 • Ps4 headset not working.
 • Regensburger dom orgel.
 • Lisa miskovsky umeå.
 • Frasier episodes.
 • Sophos homepage.
 • Circle k kort ingo.
 • Pudelpointer haaren.
 • No prov åk 7 kemi.
 • Åhlens papperskorg.
 • Best beauty hacks.
 • Begrijpend lezen groep 4 werkbladen.
 • Vildsvin förökning.
 • Skabb hund.
 • Kända torg i madrid.
 • Slott till salu 2017.
 • Idrottsrabatten mio.
 • Ü30 deggendorf 2018.
 • Fototips norrsken.
 • Sluta röka hypnos stockholm pris.
 • Flashback mobil köpråd.
 • Hårdhet diamant.
 • Spa göteborg erbjudande.