Home

Historia 1b källkritik uppgift

Historia 1b. Sök på den här Källkritik. Kvarlevor och berättande källor. Källkritiska principer. Webbplatskarta. Den kungligt anställda krönikören vars uppgift är att framställa sin arbetsgivare som Guds ställföreträdare på jorden och hans fiender som djävulens anhang är naturligtvis inget pålitligt karaktärsvittne. Genomgång (9:35 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som ger en introduktion till källkritik inom historia (som historisk metod). För att lättare förstå begreppet granskas styrdokumenten - ämnesplanen för kurserna i historia (framförallt historia 1a1 och historia 1b) Examinationsuppgifter Historia 1. 16 augusti, 2012 Joakim Wendell Lämna en kommentar. Här hittar du mina examinationsuppgifter för Historia 1-kurserna. Tankekarta/tidslinje över epokerna. Uppgift i källkritik. Uppgift i historiebruk. Uppgifter om historiska händelser/förändringsprocesser. Avslutande tankekarta/tidslinje Historia 1b EK13 Sidor. Startsida; Kalender; Dokument; Fronter; fredag 28 mars 2014. Uppgift i källkritik Den kommande veckan vill jag att ni arbetar med en källkritisk uppgift. Jag kommer kortfattat att repetera källkritik och de källkritiska kriterierna och därefter får ni en vecka på er att göra uppgiften Källkritik 3: första- andra och tredjehandskällor Posted on september 2, 2016 av andersess När vi som historiker försöker ta reda på vad som hänt i det förflutna måste vi använda skriftliga källor

Källkritiska principer - Historia 1b - Google Site

Börja med att läsa igenom del 2- 6 på sidan Vad är historia? och Hur kan vi veta vad som hänt i det förflutna? Gör sedan uppgiften Mänskliga rättigheter i historien Skriv en text där du använder dina kunskaper om de två dokumenten för att resonera om följande frågor: Har synen på mänskliga rättigheter förändrat 10 källkritiska övningar. Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien Källkritik i historia, del 3: Olika typer av källor. 11:13 Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna. 10:23 Historiesyn, del 4: Mentalitetshistoria - vad människor tänkt, tyckt och trott genom historien. 4:4

Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. Hoppa till huvudinnehåll. På Forum för levande historia använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. Acceptera cookies. ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Kursprov i historia 1b vt 2015: 2015-10-16: Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat materia ALLA PUBLICERADE UPPGIFTER . Uppgiftens namn Publicerat; Varför har vi behov av Voltaire? 2014-10-22: Samernas historia Här kommer undervisningsmaterial och uppgifter som rör historiebruk och källkritik från Stockholmskällan, Skolverket och Forum för levande historia. Vad sägs om Olof Palmes jultal, historiebruk på gator och torg, OS-invigningen i London, när en affisch jämför Kristallnatten och Utöya eller när Trotskij suddats bort från bilden. Exemplen engagerar och berör och går direkt att.

Modern historia Den moderna historievetenskapen uppfanns vid universiteten i Tyskland under slutet av 1800-talet. Leopold von Ranke (1795-1886) var professor i Berlin och han menade att historiker bara skulle ägna sig åt det som gick att bevisa, de primära källorna Du ska nu få lära dig en del om vad källkritik i historia innebär. Först vill jag presentera ett antal frågor som man kan ställa till en källa. Sedan vill jag ge exempel på vad det innebär genom att visa några klipp från filmen Troja och prata om slaget vid Troja. Hämta hem källkritik vi Om källkritik. Denna uppgift är till för att du ska träna och visa din förmåga att läsa och tolka historiska källor. Gör så här: 1) Läs FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.Diskutera texten på lektion med hjälp av de tillhörande frågorna Källkritik (Perspektiv på historien 1b) by Sofie Ertzinger. Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och Brönjaskolan åk 9: Källkritik + geografi uppgift - 9D och Källkritik. Källkritik och konsikvenser by Hanna Andersson. 2. Källkritik - Centrum För Lättläst

Källvärdering och källkritik Historia SO-rumme

Historia 1b Källkritik Uppgift. En historisk person. Två tolkningar av den sovjetiska kollektiviseringen. Självutvärdering - Medeltiden. Källkritik för Internet Källkritik för Internet Start studying Källkritik - Historia 1b. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hitta Historia Frågor och svar på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Historia Frågor och svar för inspiration

Ämnet historia behandlar all tid som förflutet fram till idag. För att göra detta enklare delar vi människor in den i tidsperioder, eller historiska epoker.Epokindelningen har skett på olika sätt på olika tider i historien på samma sätt som att olika kulturer också räknat tid på olika sätt Varje uppgift går att göra gemensamt i hela klassen, alternativt kan du dela in klassen i par/smågrupper och använda samtliga 10 uppgifter som finns samlade. Då kan du även anpassa svårighetsgraden efter elevernas förkunskaper. Kunskapsmål, Historia Uppgiften ger eleverna förutsättningar att utveckla följande (Gy 11) kÄllkritik Att tänka källkritiskt innebär att du som mottagare av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet Alla tiders historia 1b, elevbok är främst avsett för kursen Historia 1b. Boken är i huvudsak kronologiskt uppbyggd med tyngdpunkt på de två senaste århundradena. Krono kompletteras löpande med fördjupningar i historiesyn, övningar i källkritik med hjälp av autentiska dokument, och reflektioner över hur historien har använts av efterlevande generationer

Perspektiv på historien 1b är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen Historia 1b. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Perspektiv på historien 1b får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett framträdande globalt perspektivet och en tydlig genushistorisk tråd. Du och dina elever får dessutom tillgång tilllen. Varje övning är kopplad till ett eller flera avsnitt ur filmen Från dröm till terror. Övningarna är anpassad för undervisning i klassrummet i årskurs 9 och gymnasiet.Lösenordet för att se filmerna är: JAGJOBBARISKOLAN Kronologi - Ryssland/Sovjetunionen tidslinje.pdf Övning till avsnitt 1-13, Ryssland/SovjetunionenUtan rättigheter - övning i mänskliga rättigheter.pdf Övnin Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Om det saknas uppgifter om upphovsperson ska du kanske använda en annan källa i stället Epos 1b - Historiemetodiska avsnitt Det som gör Epos 1b till ett nytt och annorlunda läromedel, är de historiemetodiska avsnitten. Här finns grundläggande, förklarande beskrivningar av källkritik, historiesyn, historiebruk och epoker. Men framförallt: praktiska uppgifter som utgår från konkreta källor i texter och bilder

Examinationsuppgifter Historia 1 historia12

Enskilda uppgifter i årskurs 6 och 9 För dig som undervisar elever i årskurs 6 eller 9 finns flera enskilda uppgifter med tillhörande stöd för bedömning. I häftet Lärarinformation som medföljer varje uppgift framgår det vilken del av kunskaraven som prövas, vilket centralt innehåll som behandlas samt vilka bedömningsaspekter läraren ska utgå ifrån vid bedömningen Historia 1B med Olle Linton: Kort kursbeskrivning . Moment 1: Inledning och antiken. Vad är Historia? - Historieskrivning, tendenser, olika typer av historia, källor och källkritik. Människans gryning och de första samhällena - Stenåldern, förutsättningar för samhällsbildning, yrken Historiker arbetar med två typer av källmaterial, berättande källor och kvarlevor. En berättande källa är vanligtvis någon typ av text, t.ex. en bok, en tidning, ett brev, en skriftrulle eller en bit pergament eller papyrus. Det kan också handla om inskriptioner ristade i sten, monument eller byggnader. Här ser vi fragment av Abusir-papyruset, ett a Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b. Jag som la..

Bedömning_elever | Science | Psychology & Cognitive Science

Historia 1b EK13: Uppgift i källkritik

Källkritik Historia 1b

Källkritik historia Källtyper Berättande källor: Skriftliga och muntliga källor.Berättar om en händelse Kvarlevor: Materiella källor, föremål.Fysiska bevis på att en händelse har ägt rum. Frågor att ställa si Det är här källkritiken kommer in. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. 1b: Bakom de falska uppgifterna ligger ett antal personer som med hjälp av en webbplats kan skriva mejl med falsk avsändare Nu har det blivit dags att starta första delen av historia 1b:s andra moment. Nu skall vi börja sätta oss in i den historiska utvecklingen! Mål - Du ska förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp - Källkritik Uppgifter. 1. Gör en tidslinje Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och. Källkritik Att beskriva människors livåskådning är komplext och innebär i princip alltid att förenklingar görs. Religionsfroknarna.se riktar sig i första hand till elever på grundskolans senare år och gymnasiet - och innehållet är anpassat efter åldersgruppen och kurs-/ämnesinnehåll

AI -källkritisk uppgift En palett av övningar i källkritik. På den här webbplatsen hittar du mina förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för att göra eleverna mer källkritiska. Mitt namn är Petra Johansson och jag arbetar som bibliotekarie på Vägga Gymnasieskola Övningar i källkritik på gymnasiet. Väggaskolans bibliotek Källkritik - att börja med Källkritik - lite svårare Källkritik - fortsättning Uppgifterna gäller för båda webbplatserna 5. Vem vänder sig webbplatsen till? Diskutera gärna. Denna fråg

Historia kan även användas som rent underhållning utan vinstsyfte, som exempelvis vid en privat historisk maskeradfest. Icke-bruk av historia: Icke-bruket av historia är en viss typ av ideologiskt historiebruk, där man väljer att tiga om sin historia för att undvika att ställas till svars för vissa handlingar eller att få negativa konsekvenser för den egna gruppen Källkritik - att söka och granska källor, UR (programmet är tillgängligt till 30 juni 2021) 3. Ta ställning. Läs listan med situationer då du kan behöva vara källkritisk. Ta ställning till om och varför du skulle bli misstänksam mot informationen i de olika exemplen Elevernas uppgift, läraren väljer presentationsform och omfång: Presentera sin pristagare. Samhällskunskap 1b, ur centrala innehållet. samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga,.

Uppgift 2 - Vad är historia och källkritik

 1. Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte
 2. Källkritik är en metod för att granska information från olika källor. Här förklaras vad en källa är och det källkritiska arbetssättet beskrivs
 3. Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel. Perspektiv på historien 1b, elevbok har en kronologisk struktur, från de första människorna fram till idag

10 källkritiska övningar - Stockholmskälla

 1. inför nationellt prov i historia Här finns länkar och en del arbetsmaterial som kan användas för att repetera den historia ni jobbat med under er högstadietid. Detta inlägg kommer att uppdateras eftersom årets nior på Sammis fått ämnet historia som nationellt ämnesprov
 2. Historia 1b EK13 Sidor. Startsida; Kalender; Dokument; Fronter; fredag 28 mars 2014. Uppgift i källkritik. Den kommande veckan vill jag att ni arbetar med en källkritisk uppgift. Jag kommer kortfattat att repetera källkritik och de källkritiska kriterierna och därefter får ni en vecka på er att göra uppgiften
 3. st en av källorna på bloggen och
 4. Historia 1b är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper om historia. Genom kursen lär du dig grundläggande källkritik. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke
 5. Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Och hur vet man om man kan lita på en källa? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. Reportern Jenny Josefsson går på en riktig journalistnit när hon missar källkritiken och gör ett nyhetsinslag som bygger på illvilliga rykten
 6. Historia är mer av en konstruktion av det förflutna än en rekonstruktion av det, och även om vi har ett enda förflutet så existerar det mängder av historier. För att ha en möjlighet att möta det förgångna måste vi förstå vad historia är, och för att förstå vad historia är måste vi visa eleverna hur den skapas, utifrån trasiga rester av det som en gång var, historiska.
 7. Historia åk 9, exempeluppgifter från 2014. Temaområdet Kulturmöten innehåller 6 olika uppgifter. Observera att det sist i uppgiftshäftet finns material till uppgift 1 och 6. Fler uppgifter från ämnasprovet 2014 finns på denna länk: Exempeluppgifter historia 2014. Bakgrund till val av uppgifter ; Tema kulturmöten, 6 uppgifte

Historisk källkritik Historia SO-rumme

Missa inte uppgiften Källkritik på internet, där eleven ska svara på sex frågor som berör källkritik. SO-biblioteket ; SO-biblioteket bjuder på ett intressant kapitel om Alternativa fakta, kunskapsresistens och fejkade nyheter. Här finns även användbara uppgifter där eleverna till exempel ska analysera en hemsida. Gymnasiet. Historia 1b Kenneth Nyberg Obs! Detta avsnitt har ersatts av en nyare version som finns här. Den grundläggande förändring, med en mängd uttryck på olika områden och nivåer, som internets framväxt representerar handlar i grund och botten om en sak: tillgänglighet. Vi har, som nämnts tidigare, gått från en situation av brist till överflöd på information eller Prövningsanvisningar i Hi 1b 2016/2017 Prövning i Historia 1 b Kurskod HISHIS01b Gymnasiepoäng 100 Examinationer träff 1 Skriftligt prov källkritik. (80 minuter) träff 2 Muntligt prov epoker. (1 timme) Denna uppgift går ut på att du ska göra en egen tidslinje eller tankekarta över de västerländska historiska epokerna. För varje. Historia 1b; Historia 2a; Samhällskunsksap 1a1; Samhällskunskap 1b; Samhällskunskap 2; Uppgifter 1-3. Ladda ner (PDF, 133KB) Presentation. Medier och källkritik - Introduktion from JanneJJI . Källkritik Källkritik är egentligen en av livets viktigaste metoder,.

Del E - källkritik. Provets sista del bestod av källkritik. En del var medeltida källor och för att språkliga svårigheter inte skulle missgynna elever vid provskrivning, delade vi också ut dessa i förväg. Provet 2005. Del A - Två tidslinjer där eleven valde en. Del B - Texter om första världskrigets utbrott! Del C - tre frågor. Källkritik handlar om att ha en kritisk och medveten inställning till all information som du tar del av i alla former och situationer både på nätet och på andra platser. Vid en källkritisk granskning på nätet har du många möjligheter att göra egna efterforskningar och dra egna slutsatser kring källors trovärdighet och sanningshalt

Historisk källkritik på 4 minuter Forum för levande historia

Historia 1b uppgifter - Forum. 2019-11-05 19:09 Ameer Hejsan Jag har några historia 1b uppgifter som behövs göras. Du får tillgång till boken (perspektiv på historia). Priset betalas efter varje uppgift. Kontakta gärna via ameeryarub@hotmail.com eller ring på 0736457931. Mvh Ameer. Svara. Historia 1b uppgifter. Här finns en uppsjö av händelser och fenomen att välja bland: Kalla kriget, FN bildas, staterna tar större ansvar för den enskilde medborgarens välfärd, delningen av Tyskland och Europa i ett kommunistiskt öst och ett mer demokratiskt-kapitalistiskt väst, koloniernas frigörelse, Kol- och stålunionen som föregår EEC/EG/EU, starten på rymdåldern Historia 1b Uppgift 2: Källkritik: OS-medaljen. Historien om Fasts OS-medalj i Paris 1900 känner ni igen. Ni har gjort en uppgift för att försöka komma fram till den verkliga historien om den. Nu ska ni göra samma sak en gång till, men ni ska använda de fem punkterna om källkritik som Dick Harrison skriver om i sin artikel. 1 Digilär Historia - läromedel för gymnasiet Arbeta heldigitalt med läromedel från Digilär. Digilär Historia för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Historia 1a1, 1b, 2a och 2b. Läromedlet innehåller texter, historiska bilder och kartor tillsammans med ordförklaringar, fördjupningar och uppgifter Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel. Perspektiv på historien 2-3, elevbok vänder sig i första hand till elever som går på studieförberedande program och läser kurserna Historia 2 och 3

Historia 1b är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper om historia. Kursen är en nybörjarkurs som presenterar världshistorien och svensk historia ur ett kronologiskt perspektiv. Du lär dig bland annat om antiken, Sverige inför den nya tiden och det demokratiska genombrottet Historia 1a 1 är en gymnasiekurs inom området samhällsvetenskap och historia. Grunderna i källkritik behandlas och du får kunskaper att kritiskt granska och tolka historiska fakta. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke Övning i källkritik Källa 4 Information om källan: Denna text är hämtad från en doktorsavhandling från 1972. Den är skriven av en läkare som forskat om de svenska koleraepidemierna under 1800-talet. Trångboddheten var en sak som gjorde att koleran kunde spridas. Det var framför allt i städerna som många blev sjuka i kolera Detta är ett studiematerial, som bygger på en del av innehållet i Regionmuseets basutställning Tidernas Skåne. Materialet har sin grund i Lgr11s fokus på källkritik och historiebruk. Det utgår från förhistoriska fynd, historiska händelser och personer, men har direkta kopplingar till vår egen nutid. Målgruppen för studiematerialet är i första hand elever i högstadiet och.

Jag har fått i uppgift i sammhällskunskap. vi arbetar med statsskick för tillfället och ska nu göra en inlämningsuppgift. En stor sådan! Vi ska använda oss av olika källor, och skriva källkritik. Jag satsar såklart på MVG men har alltid haft svårt att få ihop en bra källkritik. Hur skriver man en sådan? Vad ska man tänka på. En lärare kan även använda sig av de publicerade uppgifterna i sin ordinarie undervisning. Mats Olsson, Undervisningsråd Skolverket Enheten för prov och bedömning 106 20 Stockholm Telefon vx: 08-52 73 32 00 Telefon dir: 08-52 73 33 63. Uppgifterna nedan är således exempel på olika typer av uppgifter från proven 2014 tenskapligt perspektiv. I historia och samhällskunskap ligger tyngdpunkten i det här materialet på källkritik och metoder för att bearbeta information. Det finns även uppgifter där syftet är att diskutera olika mediers roll i samhället och på vilket sätt informationen påver-kar oss. Reflektion kring den egna möjligheten att på Prövning i Historia 2a och b - 100 poäng Rekommenderat läromedel Perspektiv på historien 2-3 och Epos 2 och 3 Informationsmöte Innan prövningen anordnas ett obligatoriskt informationsmöte. Då går du och ansvarig lärare igenom vad som förväntas av dig. Du får information om det centrala innehållet samt kunskaraven för kursen Källkritik historia: Vilka källor kan du lita på? Riksarkivets tips för källkritik. ÖVNING - YouTube. UPPGIFT 1: Se filmen och svara på frågorna nedan. UPPGIFT 2: Välj en egen film och svara på frågorna nedan. Film. 1

Prov & Material med flera uppgifter - Bedömningsportale

Uppgift: Historiska personer och källkritik Ceasar sägs ha erövrade Gallien. Hade han inte ens med sig en kock? Vad är syftet med detta citat? En del historiker menar att enskilda människor är ganska oviktiga för hur historia skapas. De menar. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. Man sorterar källor. 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6 Historia 1b SA13 Sidor. Startsida; Kalender; Dokument; Fronter; fredag 28 mars 2014. Källkritisk uppgift. Den kommande veckan vill jag att ni arbetar med en källkritisk uppgift. Jag kommer kortfattat att repetera källkritik och de källkritiska kriterierna och därefter får ni en vecka på er att göra uppgiften

Enskilda uppgifter - Bedömningsportale

 1. istration av toppdomänen .nu
 2. Källkritik på Internet. Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube
 3. En genomgång av historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens

Historia (eller historievetenskap) är en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet. I sin vidaste definition avhandlar historieämnet all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till i det närvarande. Det akademiska ämnet historia vill skapa en sammanhängande framställning och en systematisk analys av förgångna händelser som har betydelse för människan Här är en pdf-kopia på den PP som visades vid första lektionspasset: HISTORIA KURS 1b 2019-2020 Presentation av Skolverkets intentioner om innehållet i Historia kurs 1b samt betygskriterier (klicka på länk till pdf-fil: Skolverket - Historia - Kurs 1b) Presentation av Skolverkets kommentarmaterial om ämnet Historia och Historia kurs 1b (klicka på länk till pdf-fil: Historia Kurs. Historia 1B och 1a1 Detta är en uppgift vi gör i kurserna Hi 1B( kurskod HISHIS01B) OCH Hi 1a1(kurskod HISHIS01A1) frågorna är så allmänna och breda att den går att den med fördel går att använda som en skriftlig individuell uppgift. John Wilhelmson. Stage 4 you

Lektionstips och uppgifter för arbete med historiebruk

 1. Källkritik Studieteknik SO-UPPGIFTER 2018. Närsomhelst, varsomhelst HISTORIA. Slaveri Amerikanska revolutionen och USA:s bildande Industrialisering, livet på 1800-talet, emigration och migration. Under läsåret 2017-2018 läser så 8-9 följande delar av det centrala innehållet i ämnet Historia: Efterkrigstid, cirka 1900 till nuti
 2. Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olik
 3. Historia Kurser Klasser sasa15. Just nu läser vi källkritik. Lämna in din uppgift här. Namn * Just nu läser vi källkritik. Lämna in din uppgift här. Namn * Första. Senaste. E-post * Ladda upp fil * Max filstorlek: 20 MB. Skicka
 4. Historia handlar också om samhällsstrukturer, människors handlande genom tiderna samt perspektivet mellan klass, genus, etnicitet och generation. Genom att följa den historiska utveckling som gjorts sedan antiken till idag kan du som student lära dig att se samband och strukturer som följer oss än idag

Källkritik - Mikaels Skol

 1. Lektion : Övning i källkritik. Författare: Sandra Svahn Datum: 29 augusti 2006 Ämnen: HUM/SAM, Historia, Samhällskunskap År: Gymnasiet Lektionstyp: Arbetsuppgift Beskrivning. Med denna uppgift är tanken att eleverna ska utveckla sin källkritik inom historien
 2. Vad ska enligt styrdokumenten för Historia 1a1 och 1a2/1b tas upp om källor och källkritik? Länkar till Skolverkets webbplats (för historia): Kommentarer, Bedömningsstöd. Ämnesplanen för kursen 1a1 anger som centralt innehåll Tolkning och användning av olika slags källmaterial
 3. Källkritik kan användas på detta sätt som sammanfattning av ett område. Lektion 1 Lektionen består av två moment, en inledande genomgång och ett efterföljande arbete i grupper. Inledande genomgång Lektionen inleds med att läraren berättar om det närliggande syftet med lektionen
 4. Källkritik EK17A https Uppgifter Prov i källkritik; Kopplingar till läroplanen Centralt innehåll; Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån Källkritik Historia 1b X.
 5. Jag kommer kortfattat att repetera källkritik och de källkritiska kriterierna och därefter får ni en vecka på er att göra uppgiften. När ni är klara vill jag att ni lämnar in uppgiften i därför avsedd inlämningsmapp i fronter. Texten ska senast vara inlämnad söndag 13/4 Välj en av uppgifterna nedan

-Boken Utkik Historia 7-9 s. 29-61, samt uppgifter till dessa. - Gemensamma genomgångar. - Text om Trojanska kriget. - Filmen Troja.Filmanalys om Hollywoodfilm kontra Illiaden. - Uppgift som väljs av eleverna. Ur det centrala innehållet enligt den svenska läroplanen: Elever i grundskola skall läsa och lära sig om. Jonna Sjöberg, lärare i klass 1b, har också låtit eleverna illustrera artiklarna för att visa att det är enkelt att luras via bilder. Klassen arbetar även med tema kroppen. För att knyta ihop säcken kom skolbibliotekarien till klassen för att prata källkritik Kursen Historia 1b är en översiktlig kronologisk kurs med fördjupningar kring senare århundraden. Den bygger på och knyter an till de kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer Under våren 2014 utbröt stora demonstrationer i Venezuela. Gatorna fylldes av människor som protesterade mot regimen. Men också av människor som protesterade mot demonstranterna. I denna källkritiska övning får eleverna arbeta i grupper, söka information på internet och granska källor. Grupperna får olika källor som ger skilda perspektiv på händelserna i Venezuela uppgift 9 Kristallnatten - att använda historia Det finns material och hjälpmeningar till uppgiften i Texthäftet. Titta på materialet till uppgift 9 i Texthäftet. På affischen jämför man händelserna under kristallnatten år 1938 i nazityskland med det som hände på ön Utöya i Norge i juli 2011 Historia 1b, 100 poäng. Innehåll Historia 1b är uppdelad i två delar. Den första delen tittar på Europeisk historia från förhistoria till upplysningen. Den andra delen tittar på svensk och global historia på 1800- och 1900-talen med fokus på industrialiseringen och demokratiseringen

 • Prototype pattern java.
 • Enkla texter sfi.
 • Bakning med creme fraiche.
 • Norwegian min bokning.
 • Lisjön garpenberg.
 • Pulshöjande aktiviteter för barn.
 • Tecken på vilket kön bebisen har.
 • Läcker fostervatten v 20.
 • Vergütung berufsbetreuer 2017.
 • Mcvegan mcdonalds innehåll.
 • Mint wiki.
 • Stockholm sergels torg.
 • Fallskärmen örebro.
 • Pilgrim solglasögon.
 • Jordglob barskåp antik.
 • Darf man mit durchfall arbeiten gehen.
 • Món ăn ở dubai.
 • Dystopi.
 • Bördig engelska.
 • Gzsz schauspieler.
 • Bne deutschland pro kopf.
 • Walt disney.
 • Programchef svt.
 • Skatteavtal schweiz skatteverket.
 • Vaxholms kommun.
 • Calcium blodprov.
 • Kristinebergs strand 2.
 • Namu malmö pris.
 • Gigabit megabit.
 • Stora jackor.
 • Andar i hemmet tecken.
 • The beguiled 2017.
 • Duran duran tour.
 • Michael bolton maureen mcguire.
 • Varför har ryssland kärnvapen.
 • Stormberg outlet.
 • Svensk spionroman.
 • Play cs.
 • Vristben latin.
 • Ull historie.
 • Jula havsfiske.