Home

St t ekg

ST-sänkningar: akut ischemi & differentialdiagnoser

ST-T Abnormalities on ECG in Relation to Cardiovascular

 1. De sekundära ST-T-förändringarna som uppstår vid kammarpacing kan dölja ischemiska EKG-förändringar. Det finns tre metoder för att konfrontera detta problemet: Stäng av pacemakern temporärt (om patienten har spontan hjärtfrekvens). Då kan man undersöka ST-T-sträckornas utseende vid normal de- och repolarisation
 2. Arbets-EKG vila Arbets-EKG arbete Arbets-EKG efter arbete - Normalt vilo-EKG - Vid arbete ses platåformad ST-sänkning i laterala avledningar med formförändring av ST-T-regionen efter arbete. - Patologisk EKG-reaktion - Fynd som vid reversibel myokardischemi; ICD-10 Annan hypertrofisk kardiomyopati I42.2 Pre-excitationssyndrom I45.
 3. , normal överledning, ST-T sträckan går inte att tolka. Bröstavledning visar jämfört med handavledning
ECGs for EMS: The Deceptive Ears of a Rabbit

Den normala EKG-kurvan, normalvarianter och patologiska

Romhilt-Estes poängsystem EKG-förändringar vid vänsterkammarhypertrofi. Höga R-vågor i vänstersidiga avledningar (V5, V6, I och aVL) samt djupa S-vågor i högersidiga avledningar (V1-V2) indikerar att vänster kammares vektor är förstärkt.; Sekundära ST-T-förändringar - LVH ackompanjeras ofta av en sänkt J-punkt, nedåtsluttande ST-sänkning samt inverterad och asymmetrisk T-våg ST-T-segmentet fullständigt normaliserat. En patologisk Q-våg kvarstår. Länk till översikt EKG-atlas, infarkt med autentiska EKG-remsor från olika infarktpatienter. Biokemiska analyser . Troponin-T och -I är förstahandsanalyser i hjärtinfarktdiagnostiken. Detekterbara 3-9 h efter smärtdebut INSTRUKTION: Klicka på de röda länkarna nedan för att visa EKG-remsorna (öppnas i ett nytt fönster). Färsk infarkt Antero-lateral- Sinusbradykardi- Färsk antero-lateral infarkt, (ST-höjn V1-V6, låga R i V1-V3). Inferior- Sinusrytm - Färsk inferior infarkt, (ST-höjn i II, aVF, III, reciprok ST-sänkning i aVL). Inferolateral- Sinusrytm - AV-block I, (PQ tid 0,3 s), - Färsk inferior. INSTRUKTION: Klicka på de röda länkarna nedan för att visa EKG-remsorna (öppnas i ett nytt fönster). Normalt EKG Kriterier för sinusrytm: Normal P-våg för varje kammarkomplexPositiv P-våg i avledning IIKonstant PQ-tidKammarfrekvens 50-100 slag/minExempel: Sinusrytm 1 Sinusrytm 2 Sinusrytm 3 Sinusrytm 4 Sinusrytm 5- Höga QRS-amplituder i prekordialavledningarna och förhöjda ST. EKG-tolkning görs med hänsyn tagen till ålder, kön, sjukhistoria, medicinering och klinisk frågeställning. Om möjligt bör jämförelse med tidigare EKG utföras [7-8]. Film om elektrodplacering vid EKG-registrering. Här kan du titta på en film som visar hur elektroder placeras vid ett vilo-EKG med 12 avledningar

EKG vid förmaksflimmer. Ett vilo-EKG kan avslöja om du har fått förmaksflimmer, vilket oftast innebär att hjärtat slår oregelbundet och ofta snabbare än det ska göra. Vid förmaksflimmer har sinusknutan förlorat sin funktion och det uppstår en oordnad elektrisk aktivitet i hjärtats förmak ST-T wave abnormalities associated with PVCs Myocarditis Myocardial ischemia (classic is significant ST segment depression; when mild, may be just a non-specific change This video was taken from our new Stress ECG (EKG) Essentials course. By the end of this lesson you will know how to recognize significant ST segment changes..

As in left bundle branch block, these secondary ST-T changes may mask or mimic acute myocardial ischemia. There are three methods to approach this problem: Temporarily inactivate the pacemaker, if the patient has intrinsic cardiac activity. This potentially allows for examination of the ST-T segments during normal depolarization and repolarization Elektrokardiografi (EKG) är en metod att illustrera hjärtats aktivitet. Med elektroder på bröstkorgen fångar man upp elektrisk aktivitet från hjärtmuskeln och åskådliggör denna som en funktion av tiden i ett diagram som också kallas EKG (elektrokardiogram) Den elektriska impulsens spridning i hjärtat ger upphov till elektriska potentialskillnader som kan avläsas på kroppsytan som en EKG-registrering

What does non-specific ST-T elevation on ECG mean

Inga ST-T-förändringar Sinustakykardi, kammarfrekvens 115. Normal. Stämmer det överens med det kurvorna visar? Ingår t-vågsförändringen i ST-T-förändringar eller är det något separat? Läkaren har alltså inte i huvudtaget nämnt något om faskikelblocket eller t-vågsförändringen som EKG maskinen tolkat S-T Segment. The ST segment is the flat, isoelectric section of the ECG between the end of the S wave (the J point) and the beginning of the T wave.. The ST Segment represents the interval between ventricular depolarization and repolarization. The most important cause of ST segment abnormality (elevation or depression) is myocardial ischaemia or infarction EKG-tolkning görs med hänsyn tagen till ålder, kön, sjukhistoria, medicinering och klinisk frågeställning. Om möjligt bör jämförelse med tidigare EKG utföras [7-8] For example, ST-T changes early in ischemia differs from those in later phases. Moreover, a wide range of other conditions may cause similar ST-T changes and every clinician must be able to differentiate ischemic and non-ischemic ST-T changes. Myocardial ischemia causes changes to the ST segment and T-wave (ST-T changes)

Den normala EKG-kurvan, normalvarianter och patologiska

EKG 1 (ht12) Exempel på dörr-information saknas. Svaret var: Oregelbunden rytm, P våg saknas, Frekvens ~ 100 slag/min, PQ-tid ej mätbar, QT-tid ~ 300ms, QRS-form u.a., ST: ST-T förändringar i aVF och III, ospecifika. TOLKNING: förmaks-flimmer/-fladder. EKG 2 (vt13) Exempel på dörr-information saknas. Tacksamt att mycket står i EKG: EKG med ST-T-dynamik. Patienter med upprepade episoder av ischemisk bröstsmärta. Hemodynamisk instabilitet. Ytterligare förhöjd risk vid diabetes mellitus, nedsatt EF, tidigare hjärtinfarkt, nedsatt njurfunktion eller ålder >65 år. Behandling och utredning vid måttlig-hög risk. ASA 500 mg (helst Bamyl löslig). Därefter tabl Trombyl. Att tolka EKG är en konst sägs det men det måste inte vara så knepigt. I detta inlägg kommer jag lägga upp bilder och länkar till olika sidor som är bra startpunkter för EKG-nybörjare och även extremt nyttiga för alla oss icke-kardiologer. Learntheheart.com är en fantastisk sida för både nybörjare och experter med guider, reviews oc An electrocardiogram (EKG) measures your heart's electrical activity. Find out what an abnormal EKG means and understand your treatment options

Vid registrering av vilo-ekg används rutinmässigt 12 avledningar, varav sex extremitetsavledningar och sex bröstavledningar. Varje avledning mäter elektriska potentialskillnader mellan en positiv och en negativ elektrod/referenselektrod Med hjälp av EKG, elektrokardiogram, kan man mäta hjärtats elektriska aktivitet. Undersökningen ger en kurva som bland annat visar hjärtats rytm, impulsutbredning samt eventuella skador på hjärtmuskeln, till exempel hjärtförstoring eller hjärtinfarkt ECG Interpretation: Bundle Branch Blocks and Secondary ST-T Patterns Girish L. Kalra, MD Assistant Professor, Department of Medicine, Emory University School.. The most remarkable finding is diffuse ST-T wave flattening/depression with in addition symmetric T inversion in leads V4,V5,V6. The QT interval is markedly prolonged, and there are U waves in multiple leads ( best seen in V3, as shown by the RED arrow in Figure 2 below ) ST-T changes seen in WPW preexcitation ; ST-T changes in PVCs, ventricular arrhythmias, and ventricular paced beats Primary ST-T Wave Abnormalities (ST-T wave changes that are independent of changes in ventricular activation and that may be the result of global or segmental pathologic processes that affect ventricular repolarization)

Koronar hjärtsjukdom (EKG-tolkning)

Normal ST-T • Inkonklusivt EKG • STEMI • NSTEMI / Ischemi Patologisk ST-T ST ST-T Akut EKG-bedömning Bradykardi Sinus AV Oregelb Regelb • Sinusknutedysfunktion • AV-block II • Totalt AV-block Takykardi Smal QRS Bred QRS Oregelb Regelb • Förmaks˜immer • Sinustakykardi 100-130 • Förmaks˜adder 2:1 140-150 • SVT >160 • VT. ECG Interpretation Review #60 (ST-T Wave Changes - Frowny - ST Coving - Repolarization Variant - Acute MI - Full, Half Standardization - LVH Voltage) The ECG in Figure 1 was on my desk for interpretation. KG-EKG Press. KG-EKG Press.com - ECG Interpretation

Leonhard Langs Skintact EKG-elektroder - Connect with quality. För att få hög kvalitet på en EKG-avlyssning är det tre faktorer som påverkar resultatet: - Bra förberedelse av huden. - Överlägsen kvalitet på EKG-elektroderna. - En obruten elektrisk kontakt mellan kroppen och EKG-utrustningen. Det är just de två sista faktorerna som gör Skintact EKG-elektroder så bra EKG med ST-T-dynamik; Patienter med upprepade episoder av ischemisk bröstsmärta; Vid samtidig diabetes mellitus, nedsatt vänsterkammarfunktion, klinisk svikt, tidigare hjärtinfarkt eller ålder >65 år är risken ytterligare förhöjd; Behandling och utredning vid måttlig/hög risk. Laddningsdos ASA 300-500 mg (helst Bamyl löslig) Non-specific ST-T wave abnormalities can be caused by digitalis effect, myocardial ischemia, hypokalemia, left ventricular hypertrophy with strain and reciprocal changes from an ST elevation myocardial injury. Getting an electrocardiograph test will help diagnose the problem Start studying EKG- ST T wave changes. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

ST-T reaktion hos medelålders kvinnor ST sänkning trots avsaknad av koronarsjukdom ST-T reaktion yngre individer T-vågsförändringar såsom T-vågsnegativisering vid uppsittning på cykel OBS vä-hö skänkelblockering, Q och delta våg, digitalis EKG reaktion Posted by Michael Rolinski on June 25, 1999 at 09:33:32 Hello ! I am searching for information on possible causes of ST-T abnormality (segment depression) occuring with and without exercise. Are there any other possible causes other than coronary blockage that can contribute to that? I am a 24 year old male with normal cholesterol and have been experiencing chest pain and shortness of breath. P EARL # 2: The S hape of the ST-T wave may suggest which one (or more) of the 6 entities in our LIST is (are) most likely to be operative in a given patient (See bottom half of Figure-2): I schemia — is suggested by symmetric T inversion ( RED arrow in Panel B ) — especially when seen in two or more leads of a given lead group (ie , in leads II, III and aVF — or in both leads I and aVL )

ST Segment & T Wave. Learn ECG rhythm analysis using this interactive presentation. Includes quiz Non specific ST T wave changes refer to changes in the T waves (such as inversion or flattening) and ST segments (such as ST depression) on the electrocardiogram that due not follow an anatomic distribution and are not diagnostic of any one condition. Causes of Non Specific ST Segment and T Wave Changes . Adrenal insufficiency; Anxiet These ST-T changes are due to abnormal repolarization and they are expected to occur in both LBBB and RBBB. Finally, note that there are marked difference in the ECG pattern between LBBB and RBBB. These ECGs are printed at paperspeed 50 mm/s EKG - ST - Changes: 60 years old female with slightly flat ST -T waves on EKG : The EKG is not a very sensitive tool to diagnose heart disease especially in females. EKG Read More. 0. 0 comment. 1. 1 thank. Send thanks to the doctor. A 20-year-old female asked VAT, som på EKG mäts som tiden från början av kammarkomplexet till R-taggens topp, blir därför förlängd vid hypertrofi. Vänsterkammarhypertrofi: VAT i V4-6 > 0,05 sek; R i V5 > 26 mm; R i V5 eller V6 + S i V1 > 35 mm; R i aVL > 15 mm; diskordanta ST-T, dvs. uppåt konvexa ST-sänkningar och negativa T, över vänster kammare

EKG-diagnostik med pacemaker, ICD & CRT - Klinisk diagnosti

EKG i sig självt är dessutom ofta otillräcklig i diagnosen av akut hjärtinfarkt eller vid ischemi eftersom ST-T-förändringar kan förekomma vid en rad andra tillstånd såsom till exempel vid akut perikardit, vänsterkammarhypertrofi, nytillkommet LBBB och vid Brugada syndrom Signifikanta ST - T sänkningar sker i V4 - V6 och II aVF och III vid ischemi utlöst av arbete. Bildgivande diagnostik för koronärkärlstenoser kan användas numera. Syndrom X - anginösa symtom + ST - T förändringar på EKG vid arbetsprov men helt normala kranskärl angiografisk Arbetsprov Vilo-EKG: Förmaksflimmer 95/min. Ngt långsam R-vågsprogression över framväggen. Lätta inferiora ST T-förändringar. Patologiskt EKG. Arbets-EKG: Hjärtfrekvensstegring till 146/min (93% av beräknad maxpuls). Under arbete ST-sänkning på som mest 1,1 mm i laterala avledningar som kvarstår 5 minute ECG Interpretation of ST segment elevation and possible STEMI by Dr. Seheult. This video is part of the complete EKG Interpretation course at https://www.med.. Yes, of course. b Read that the ST-T waves were not normal (nonspecific) As applicable, some abnormal electrical conduction waveform tracings (rhythm strips) as seen on a routine resting electrocardiogram (ECG/EKG) can be referred to as/noted as being non-specific (or unspecified), meaning that this may be seen in various conditions

EKG-atlas, övriga tillstånd - Internetmedici

The EKG rhythm will appear irregular with heart rate that is fast (200-250 bpm). The P wave is absent and the PR interval is not measurable. The QRS complex will typically be wide (>0.10 sec). Its shape is characterized by a gradual change in the EKG amplitude and a twisting of the QRS complexes around a line Several situations and medical conditions can cause abnormal EKG results, including electrolyte imbalances and irregular heart rhythms. Learn more in this article my ecg showed septal t wave changes are nonspecific on ecg today. i can't stop freaking out about it. please advise ? Answered by Dr. Sanjay Jain: See cardiolgist: Usually they will check to see if you have any other.

EKG, smartphone - Internetmedici

 1. e exactly where the ST segment ends and the T wave begins, the relationship between the ST.
 2. B. Primary ST-T wave abnormalities. C. Symmetrical T waves. D. Giant TU fusion waves. E. All of the above. This work is licensed under the Creative Commons License. Created by the Eccles Health Sciences Librar
 3. Kruuse Svenska AB Tel: 018-489 97 00 Fax: 018-489 97 98 e-mail: kruuse.svenska@kruuse.com. Policies: Newsletter terms and conditions Privacy and Cookie Polic
 4. d that ischemia (as opposed to acute injury) does not localize
 5. When there is a blockage of the coronary artery, there will be lack of oxygen supply to all three layers of cardiac muscle (transmural ischemia). The leads facing the injured cardiac muscle cells will record the action potential as ST elevation during systole while during diastole, there will be depression of the PR segment and the PT segment
 6. ECG in STEMI Importance and Challenges Rabeea Aboufakher, MD, FACC, FSCAI Cath Lab Director Altru Health System Grand Forks, N

Vänsterkammarhypertrofi (LVH) - Klinisk diagnosti

Tolkning: EKG visar sinusrytm, ca 65 slag/min. Normal PQ-tid. Smala QRS-komplex med tecken tydande på främre fascikelblock. Patologiska Q-vågor i avledningarna aVL och I, icke patologiska i avledningarna V5-V6. Utbredda ST-T formförändringar med dominerande negativa T - flacka i avledningar aVL, I och djupa i avledningar V4-V6 ST-T formförändringar som väckt medicinjourens oro (patienten hade ju normalt EKG innan pacemakern inopererades). Med största sannolikheten har kammarpacing varit igång - det fanns AV-block I i bilden, hon fick högre dos av bromsande farmaka EKG-kriterier beskrivna av Schamroth för posterior STEMI (R wave of 0.04s in lead V1 orV2, upright T waves in contiguous right precordial leads, and in the acute phase, ST segment depressionand an R/S ratio of ≥ 1 in leads V1 and V2) har rel lågt sensitivitet (36-61%)***, så även om patienten inte uppfyller alla kriterier tyder det inte på att han inte har posterior STEMI Begin your EKG technician career or refresh your knowledge in the field with the ASET Contactless Basic Intro to EKG Refresher Course. In this course you will learn how to: Performing diagnostics test on patients; Monitoring patients blood pressure Collecting medical data to be used by doctor

ST-T changes: V1-V2 shows downsloping ST-segments and inverted T-waves. Leads V5, V6, I and aVL shows positive T-waves. If the QRS duration is ≥0,110 seconds but <0,12 seconds, the right bundle branch block is said to be incomplete

Hjärtinfarkt med ST-höjning, akut - Internetmedici

Different EKG machines have different sensitivities. You would have to hold the 2 EKG's in your hands and compare them. If the 2 appeared different to a cardiologist then this should be evaluated further. But the statement you quote here is one I have seen on many EKG's and this person had no problems Causes. It is often a sign of myocardial ischemia, of which coronary insufficiency is a major cause. Other ischemic heart diseases causing ST depression include: . Subendocardial ischemia or even infarction. Subendocardial means non full thickness ischemia. In contrast, ST elevation is transmural (or full thickness) ischemia Non Q-wave myocardial infarctio A non-specific T-wave abnormality is a change in the normal T-wave pattern often associated with hyperventilation, hot or cold beverage consumption, abrupt changes in position or nervous disorders, such as anxiety 23 Patologisk förändring ST-T -region, ospecificerad Markeras med x-rutor: Ja, Nej eller Inget valt Tolkning av EKG skall göras med utgångspunkt från Minnesotakoden. Projekt 4D är ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Det startade under 2012 och pågår til Repolarization (ST-T,U) Abnormalities. From ECGpedia. Jump to navigation Jump to search. Author(s) I.A.C. van der Bilt: Moderator: I.A.C. van der Bilt: Supervisor: some notes about authorship: Repolarization can be influenced by many factors, including electrolyte shifts, ischemia, structural heart disease (cardiomyopathy) and (recent) arrhythmias

EKG-atlas, infarkt - Internetmedici

EKG-atlas, normalt EKG - Internetmedici

ST & T wave abnormalitiy on the report itself it says, EKG: normal sinus rhyth, normal P waves, normal PRI, Normal QRS complex, Normal axis. T was inversion in lead II, III, aVF, V4, V5, V6 can you PLEASE make since of this to me and explain What does st t changes in a ekg mean Download Here Free HealthCareMagic App to Ask a Doctor All the information, content and live chat provided on the site is intended to be for informational purposes only, and not a substitute for professional or medical advice Wellens syndrome is characterized by an ECG pattern of positive-negative biphasic or deeply inverted ST-T segments (T waves) in the anterior chest leads (V1-V6) This is ECG pattern is thought to be highly specific for critical left anterior descending artery The EKG Guy Videos. Ultimate EKG Breakdown - ECG Course; References Assessment of ST-T wave changes is often problematic when there is 2:1 AV conduction. That said, after mentally subtracting for 2:1 atrial deflections ( that superimpose on various parts of the cardiac cycle ) — I believe we are left with somewhat voluminous and peaked T waves in multiple leads that I suspect do not reflect acute ST changes

Pericarditis - WikEM

EKG - Vårdhandboke

Sinus Rhythm with Other Disturbances. When we speak about normal sinus rhythm, the adjective normal refers only to heart rhythm, it does not mean that the complete EKG is normal.. For example, normal sinus rhythm can be described in the presence of bundle branch block or signs of acute myocardial infarct.. It is a different matter when an initial sinus rhythm is associated with other. The ST / T wave ratio of 0.16 is also consistent with a diagnosis of BER. These ECG appearances could be caused by BER alone, although it is possible that this ECG represents BER with superimposed pericarditis. This ECG demonstrates the difficulty in differentiating between these two very similar conditions

1. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2005 Apr;10(2):146-51. T-wave abnormalities are a better predictor of cardiovascular mortality than ST depression on the resting electrocardiogram That said — ST-T waves are not normal in these leads. Instead — there is subtle-but-real ST segment straightening that resembles the picture in Panel B of Figure‑3. Archive for EKG Interpretation 2020 (12) October (1) August (3) May (1) April (1) March (3).

Wellens Syndrome • LITFL Medical blog • ECG Library Eponym

EKG-förändringar såsom sinustakykardi, långt QTc, QT variabilitet, förändringar i hjärtfrekvens variabilitet, ST-T förändringar och vänsterkammarhypertrofi kan även tidigt observeras under diabetes mellitus [4]. EKG-förändringar kan visa tecken på myokardischemi även hos asymtomatiska patienter med diabetes [5] Abnormal ECG (EKG). Definition and a comprehensive list of abnormal ECG types. ECG tracings and assessment tips are provided for all common abnormalities

Admission EKG showing normal sinus rhythm (NSR) with TT-waves in ischemia: hyperacute, inverted (negativeVänstergrenblock vid akuta koronara syndrom - EKGRight ventricular hypertrophy - wikidoc

Dr. Anthony Kashou (The EKG Guy) is a physician resident at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. He is on a mission to transform ECG education and filling the gap exists around the world. Dr. Kashou has taught and developed curriculum for medical students, including 500+ lectures and 100+ hours of adult and pediatric ECG lessons In general, T wave changes are very non-specific. They can occur with hyperventilation, anxiety, drinking hot or cold beverages, and positional changes These changes usually persist for several days rather than disappearing in minutes or hours, like in the transitory ST changes of syndromes of coronary ischemia.The diagnosis takes into consideration the clinical, enzymatic findings as well as the above plus the ischemic T-wave changes, nonspecific ST-T wave changes, or rarely a normal ECG ST & T wave abnormality, consider anterior ischemia subeydo55. Can you tell me what this means?? Thanks Subeydo Read 1 Responses. Follow - 1. 1 Responses MEDICAL PROFESSIONAL Cleveland Clinic. These are nonspecific findings found on an EKG which may represent areas of low blood flow to the heart. Unfortunately, the EKG is not. ECG waves are labeled alphabetically starting with the P wave, followed by the QRS complex and the ST-T-U complex (ST segment, T wave, and U wave). Electrocardiogaram - ECG EKG 1. Electrocardiogram (ECG) Dr. Fuad Farooq Consultant Cardiologist 2. Conduction. Sinusrytm 56 slag/min, normal överledning, ST-T sträckan går inte att tolka. Bröstavledning visar jämfört med handavledning mindre baslinjebrus p g a mindre muskelartefakter. ST-T-förändringarna som ses finns inte på vanliga 12-avlednings-EKGt och ska inte tolkas. 12-avlednings-EKG Sinusrytm 55 slag/min, normalt EKG. Exempel 2.

 • Inför på engelska.
 • Svt sport profil flashback.
 • Eurojackpot vinnare land.
 • Schnapp immobilien.
 • Svärmare bilder.
 • Ramen buljong köpa.
 • K2 snowboard rosa bandet.
 • Containerpoolen.
 • P3 dokumentär ufo.
 • Uppdrag granskning det gömda rummet.
 • Emma och andreas ulricehamn.
 • Takplåt tp45 pris.
 • Iso standard 2017.
 • Complete c# tutorial.
 • Dum som en gås.
 • Dr westerlunds blomma beskära.
 • Metropolis illinois.
 • Wie viel verdient ein schauspieler.
 • Periodiska systemet barn.
 • Mårdhund avföring.
 • Ackumulatortank med solslinga.
 • Norra och södra vändkretsen.
 • Andfådd hund.
 • Indisk risrätt.
 • Maslows behovshierarki.
 • Bakning med creme fraiche.
 • Babyproffsen kalmar.
 • Godkända fönsterlås utåtgående.
 • Svt play utomlands iphone.
 • Riksbyggen västerås jobb.
 • Fina bilder på änglar.
 • Tavlor vardagsrum ikea.
 • B lymfocyter lågt värde.
 • Canada goose jacka barn rea.
 • Stopwatch windows 10.
 • Hemmakväll kristianstad.
 • Testosteron kvinnor värde.
 • Kort tjej lång kille.
 • Olika marknadsföringsstrategier.
 • Andy roddick.
 • Best of raspberry pi.